Nyhed

Cubansk interesse for dansk elnet i topklasse

Klimavisioner vækker genklang i Havanna: Viden fra Bornholm og Samsø skal sammen med erfaringer fra København og Sønderborg hjælpe Cuba fri for olie i elforsyningen.

Konkrete erfaringer med grøn omstilling af Bornholm, Samsø, Sønderborg, København - og resten af Danmark - bliver nu forsøgt udbredt til Cuba. Ikke mindst det velfungerende danske elsystem har cubanernes interesse.

Det fortæller Bo Asmus Kjeldgaard, der som repræsentant for konsortiet Sustainable Platforms har mødt nøglepersoner i hovedstaden Havanna for at fortælle om den danske energihistorie.

– De var fyr og flamme. Et udkast til samarbejdsaftale med Cubaenergía, der er en slags energistyrelse, ligger nu til vurdering i den cubanske regering, oplyser han.

Bo Asmus Kjeldgaard, der i dag er administrerende direktør i Greenovation, er tidligere miljøborgmester i København og tidligere formand for Elkraft, og med de kasketter og med hjælp blandt andet fra Cubas ambassadør i Danmark, Yiliam Gómez Sardiñas, er det lykkedes at trænge igennem til de cubanske myndigheder.

Bag besøget i Cuba står Sustainable Platforms, der udover Bo Asmus Kjeldgaard også tæller blandt andre ekstern lektor Steffen Löfvall fra CBS, chefspecialist Kaare Sandholt fra det kinesiske VE-center CNREC, rådgiver Helge Ørsted Pedersen og partner Mikael Togeby fra Ea Energianalyse.

Processen med cubanerne startede langsomt, men nu er den speedet gevaldigt op, efter at interessen er vakt blandt cubanerne.

– Fra dansk side vil vi gerne kombinere samarbejde om bæredygtighed og klima med muligheden for, at virksomheder kan eksportere teknologi og knowhow til Cuba, siger Bo Asmus Kjeldgaard.

Trods et stort potentiale for vindenergi bygger Cubas elsystem næsten 100 procent på olie, ligesom det var tilfældet for Danmark før olieprischokkene i 1970’erne. Cuba kan imidlertid ikke i længden stole på, at der vil være billig olie til dieselgeneratorerne at hente fra de politiske venner i Venezuela, ligesom cubanerne har en international forpligtelse til at nedbringe deres CO2-udledninger. Vind, sol, biogas og biomasse/affald fra sukkerrørsplantager kan være nogle af elementerne på fremtidens Cuba.

Med til Cuba havde den danske delegation en video, hvor direktør Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi fortæller om erfaringerne med at udvikle lokale, grønne løsninger på den lille Kattegat-ø. Danskerne kunne også fortælle om Ea Energianalyses modellering af nye energisystemer i Kina, Mexico og Østafrika.

Bornholm bakker op
Grøn omstilling kræver en indsats på mange niveauer. Bornholm, der via EcoGrid-EU og EcoGrid 2.0 er med helt i front, hvad angår forskning, udvikling og demonstration af smarte energiløsninger, blev også nævnt på Sustainables Platforms workshop med cubanerne.

Bornholms Regionskommune bakker op om fremstødet på Cuba, og markeds- og udviklingschef Klaus Vesløv fra Bornholms Energi & Forsyning glæder sig over, at Bornholm bliver ’brandet’ i den store verden, ligesom han glæder sig til at se, om der opstå forretningsmuligheder for danske virksomheder via kontakterne på Cuba.

– Hvis det her bliver til noget, er det vanvittigt spændende. Vi har på Bornholm en ambitiøs dagsorden om at være CO2-neutral i 2025 og har i den forbindelse engageret os i meget omfattende forskningsprojekter for at blive klogere. Vi har også udarbejdet konkrete simuleringsværktøjer, der kan omsætte gode ideer til fornuftige handlinger. Den samlede viden bruger vi naturligvis til vores strategiske energiplanlægning, og det kunne være interessant, hvis det kan bruges i en international sammenhæng.

– Jeg tror også, at det vil være nyttigt, hvis nogle af os, der gør en særlig klimaindsats i Danmark, kan blive enige om at gå sammen om fremstød i udlandet, siger Klaus Vesløv med tanke på Bornholm, Samsø, ProjectZero i Sønderborg og København, der har en ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Usikker olie
Presset af usikre olieleverancer og krav om en mere aktiv klimapolitik er Cuba i fuld gang med at undersøge alternative løsninger – blandt andet med inspiration fra det internationale agentur for vedvarende energi, IRENA.

På invitation fra IRENA har Energinet.dk haft to ansatte på Cuba for at fortælle om det danske elsystem – herunder om systemplanlægning og om, hvordan det er lykkedes at integrere, hvad der svarer til 42 procent vindenergi på årsbasis samtidig med, at danskerne har strøm i stikkontakterne 99,99 procent af tiden.

– Cuba har bygget sit elsystem op om oliefyrede kraftværker på 2-300 MW og en række værker under 15 MW. Den decentrale struktur kan være en styrke i forhold til en omstilling til vedvarende energi, vurderer analytiker Rasmus Munch Sørensen fra Energinet.dk, der bl.a. har rådet cubanerne til at tænke net- og produktionsplanlægning sammen for at optimere systemet.

Energinet.dk har også fortalt cubanerne om, hvordan mange forskellige aktører arbejder sammen i Danmark. På det socialistisk styrede Cuba er det organisatoriske imidlertid noget mere enkelt. Kraftværker og systemansvar hænger tæt sammen, og den politiske involvering fra det ansvarlige ministerium er tydelig.

– De regner med at opføre vind, sol og biogas/biomasse. Spørgsmålet er, hvordan de vil gøre det, uden omstillingen bliver for dyr, påpeger Rasmus Munch Sørensen.

– Tiden vil vise, om vi skal gøre mere på Cuba. Vi er åbne, hvis de fra cubansk side er interesseret i mere erfaringsudveksling, og hvis finansieringen er på plads, siger direktør Peter Jørgensen, der leder konsulentforretningen Energinet.dk Energy Consultancy.

Cubas elnet hænger ikke sammen med andre landes, men et søkabel til Mexico kan styrke forsyningssikkerheden. Netop Mexico er et af de lande, Danmark formelt samarbejder med klimaområdet. Efter FN’s klimatopmøde COP15 i København i 2009 forpligtede Danmark sig til at støtte andre lande med at nedbringe CO2-udledningen. Konkret sker det via Energistyrelsens enhed for ’Global Cooperation’.