EU

Danmarks elnet holder føringen i EU

Elnettet i Danmark ligger i den absolutte europæiske top - både når det gælder leveringskvalitet og pris. Det viser opdaterede tal fra Eurostat og CEER. Den flotte placering kræver dog forsat investeringer og innovation. Det skal reguleringen sikre, hvis nettet skal følge med udviklingen.

Elnetselskaberne sørger for strøm i danskernes kontakter - døgnet rundt og året rundt. De nyeste tal fra den europæiske forening for elreguleringsmyndigheder, CEER, viser at der er strøm i danskernes kontakter 99,99 procent af tiden. Med så få afbrud ligger leveringskvaliteten højere end de lande, vi normalt sammenligner os med.

Ser man på tarifniveauet som Eurostat sammenligner hvert år i ”Energy Price Statistics”, ser billedet også godt ud. Danmark ligger helt i bund med 30 øre pr. kwh for el-transport. Til sammenligning er prisen på den anden side af sundet i Sverige 50 procent højere.

Opgørelserne viser endnu engang, at det danske elnet er både veldrevet og effektivt. Til gavn for både forbrugerne og konkurrenceevnen hos danske virksomheder.

Kvaliteten og effektiviteten i nettet er dog ikke opstået af sig selv. De danske netselskaber investerer årligt over 2,2 mia. kroner i vital infrastruktur og vil også fremover skulle investere og udvikle innovative løsninger på morgendagens udfordringer.

Investeringerne nødvendiggøres af den konstante vedligeholdelse af nettet, men også af de nye udfordringer, som elnettet står overfor. Siden byggeboomet i 60’erne og 70’erne, hvor store dele af det nuværende elnet blev grundlagt, har karakteren af det danske energisystem ændret sig betydeligt. I dag kommer 56 procent af elproduktionen direkte ind i distributionsnettet på grund af decentralisering af energiproduktionen og den vedvarende energis indtog. For bare 35 år siden var det tal nærmest nul. Samtidig vil vi i årene fremover se en øget brug af elektricitet af samfundet, hvor el i højere grad anvendes til opvarmning og transport. En udvikling, der radikalt vil ændre belastningsprofilen på nettet.

Ifølge Filip Sundram, afdelingsleder i Dansk Energi, er nytænkning nødvendig.

– De udfordringer, som netselskaberne står overfor, er bestemt ikke uoverkommelige, men løsningerne kræver investeringer og nye, innovative løsninger. Det er derfor vigtigt, at netselskaberne gennem reguleringen ikke straffes for – men tværtimod opfordres til – at foretage samfundsgavnlig innovation, og det bør være i fokus ved behandlingen af den nye elforsyningslov, siger Filip Sundram.

Elforsyningsloven som blandt andet regulerer elnetselskabernes økonomiske forhold, er i øjeblikket i høring og forventes behandlet i folketinget i slutningen af marts.

Nettet er en del af det danske energisystem, som FN’s World Energy Council i 2016 kårede som det bedste i verden.