Debat

Lavere elafgift er en grøn vækstgevinst for Danmark

Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer og Dansk Energi argumenter i et fælles debatindlæg i Børsen for, hvorfor en lavere elafgift er en god idé.

Af Geert Laier Christensen, underdirektør, Dansk Erhverv. Flemming Nør-Pedersen, direktør, Landbrug & Fødevarer, og Anders Stouge, vicedirektør, Dansk Energi

Danmark arbejder hver dag på rekorden med at gøre vores strøm endnu grønnere. Det sætter os på verdenskortet - men paradoksalt nok har vi også europarekord i elafgift. Så mens at CO2-udslippet fra strømmen er mere end halveret, så er afgiften steget.

Derfor vil vi gerne kvittere for både energi- og skatteministerens tilkendegivelser af, at elafgiften bør fjernes eller som minimum reduceres.

Afgift er et benspænd
Den brede politiske aftale om at flytte PSO væk fra elregningen gavner i den grad den danske værdiskabelse ved at lette virksomhederne for en byrde. Samtidig med at det fjerner et hæmmende incitament til at bruge den grønne strøm til mere.

Den vækstgevinst, der er ved at omlægge PSO'en, vil også materialisere sig ved at tage fat om elafgiften.

I dag blokerer afgiften for, at vi får fuld gavn af den grønne vindmølle-, sol- og biomassestrøm og dermed den politisk ønskede elektrificering - eksempelvis ved at udnytte overskudsvarme.

Men afgiften er også et benspænd for vækst- og værdiskabelse i Danmark.

Derfor foreslår de miljøøkonomiske vismænd også, at afgiften bliver sænket med 70 pct.

Både fordi den hæmmer grøn omstilling fra fossile brændsler til den grønnere el, og det vil medføre en vækstgevinst i milliardklassen, vurderer vismændene.

Vi kan vinde på det grønne
Uden en elafgift vil det give industri-, fødevare- og servicevirksomheder flere muligheder for værdiskabelse - og det er i vækstperspektiv værd at tage med, at den enkelte familie vil få 4000 kr. mere i hånden om året.

Vi vil gerne kvittere for det brede politiske samarbejde om PSO-aftalen - og vi håber, at Folketingets partier vil holde fast i den brede energipolitik og i den kommende politiske sæson vil prioritere at skabe en ny energiaftale, der bliver set i sammenhæng med skattelettelser og vækst. Så vi kan vinde på det grønne og samtidig kan skabe større velstand for Danmark og den enkelte dansker.

Indlægget er bragt i Børsen