Skibet er ladet…

Når danskerne skal til Dalarne og svenskerne til Danmark, så kan turen gøres med verdens største elfærge. Inden udgangen af juni vil Øresundsfærgen Tycho Brahe nemlig sejle på el, og derefter bliver det færgen Auroras tur til at skifte diesel ud med den langt mere miljøvenlige el.

I Øresund kan man næppe opleve mere havstrøm end mellem Helsingør og Helsingborg. Fremover er det dog ikke den eneste strøm, som kaptajnen på færgen Tycho Brahe skal forholde sig til. Inden sommerferietrafikken for alvor tager fart, skal færgen nemlig begynde at sejle på el. Dermed kommer verdens største elfærge til at sejle i pendulfart mellem Danmark og Sverige.

Målet er at påvirke miljøet mindst muligt. Og her er valget faldet på den stadigt grønnere strøm. Det fortæller CEO i HH Ferries Henrik Rørbæk:

– Vi har truffet en beslutning om, at vi vil reducere vores miljøpåvirkning mest muligt. Vi har siden 2008 levet op til de emissonskrav, der er gældende fra 2015, når halvdelen af færgen bliver elektriske halveres vores emission. Det giver bedre luftkvalitet, mindre støj og røg. Samtidig har det været et ubetinget krav, at det ikke må påvirke vores sejlplan, og der skal også være økonomi i projektet.

300 millioner svenske kroner koster omstillingen til el – heraf modtager projektet støtte fra EU på cirka 120 millioner svenske kroner. Størsteparten af udgiften er batterierne, men landanlæggene og fremføring af kabler har også kostet. Selvom batterierne er det dyreste, er det ikke den del, der har været den største udfordring i projektet:

– Kablet har været den største udfordring. Elnettet i både Helsingør og Helsingborg var ikke kraftigt nok til at kunne levere strøm til os. Elnettet og infrastrukturen i Norden skal opgraderes, hvis vi skal have en stor grøn omstilling i Norden. Og den grønne omstilling kommer. Hvis vi bare havde koblet os på den infrastruktur, der var, så havde vi med stor sandsynlighed tømt begge byer for strøm, siger Henrik Rørbæk.

Lader på 5-6 minutter
Derfor er der i samarbejde med Helsingør Forsyning og Østkraft lagt cirka 7 km kabler på hver side af sundet med 11 megawatt.

Færgerne bliver opladet hver gang de er i havn efter en overfartstid på 20 minutter – og det tager kun 5-6 minutter at oplade ved hjælp af en fuldautomatisk robot. En opladning bruger lige så meget strøm som en almindelig dansk husstand bruger på tre måneder. Som en ekstra udfordring i ombygningen – og for robotten – så er der to koblingspunkter – et til høj vandstand og et til lav vandstand.

Lige nu er Tycho Brahe på værft i Landskrona, hvor skibet gøres klar til at motoren fremover skal drives frem af elektricitet i stedet for diesel. Der er installeret to containerne på dækket, der indeholder batterier, og to andre containerne indeholder diverse teknik, der blandt andet bruges til at konvertere strømmen. I alt bliver færgens vægt forøget med cirka 220 tons i forbindelse med ombygning, for dieselmotoren bliver ikke taget ud.

– Vi skal sejle rent el, men vi har en backup plan, og vi vil ikke have strøm nok på batterierne til at sejle på værft. Så dieslen er et back-up system til de situationer, fortæller Henrik Rørbæk.

Strømmen skal ikke kun bruges til at fragte passagerer, deres biler og lastvogne over Øresund. Om vinteren kan overskudsvarmen fra batteriet bruges til at opvarme færgen, og udnyttes til køling om sommeren.