Elnetselskaber indsamler specialistviden om relæer

Dansk Energi udgiver eksempelsamling og opretter erfagruppe om relæer for at sikre, at elnetselskaberne fortsat har den viden, der skal til for at beskytte deres højspændingsnet.

Nogle el-tekniske emner er så specialiserede, at kun ganske få medarbejdere i de danske netselskaber kan byde ind med den nødvendige erfaring og viden. Relæbeskyttelse af 50-60 kV-systemer er en af de discipliner, der dyrkes af blot et dusin – typiske ældre – herrer.

– Relæerne er med til at sikre, at danskerne har strøm i kontakterne 99,99 procent af tiden. Arbejdet kræver stor erfaring og overblik, og det er vigtigt, at disse kundskaber ikke tabes for altid, når nøglepersoner går på pension, siger stærkstrømsingeniør Kim Andersen fra Dansk Energi Forskning & Udvikling (DEFU), der - med civilingeniør Allan Norsk Jensen som redaktør - har udgivet en eksempelsamling med input fra en erfagruppe nedsat af Dansk Energis teknikudvalg.

I denne DEFU-rapport gives erfaringerne videre, ligesom der leveres en række anbefalinger til valg af design og køb af kortslutningsbeskyttelse af 50-60 kV ledninger.

– Moderne relæer er i dag digitale computere med et stort udvalg af beskyttelsesfunktioner og mulighed for kommunikation imellem relæer. Med rapporten kommer vi med nogle råd til, hvordan elnetselskaberne kan forholde sig til det klassiske spørgsmål om forholdet mellem pris og kvalitet, siger Allan Norsk Jensen, der for nyligt har skiftet job fra Dansk Energi til Radius.

Elnetselskaberne er i gang med løbende at udskifte ældre elektromekaniske/elektroniske relæer til digitale. Samtidig fjerner elnetselskaberne luftledninger og lægger nye kabler i jorden. Derfor er der netop i disse år god grund til at revidere det overordnede design af relæbeskyttelsen.

Tidligere har DEFU kortlagt relæerne, og eksempelsamlingen er andet led i en tretrinsraket.

– Vi nedsætter nu en erfagruppe om relæer, og jeg vil gerne invitere alle interesserede til at deltage, siger Kim Andersen, der bliver sekretær for gruppen.

Formålet med gruppen bliver at udbygge og dele viden om relæbeskyttelse på 50-60 kV-niveau og koordinere den viden med beskyttelse af udstyr på 10-20 kV-nettet.

Relæ-rapporten fra DEFU har nr. RA606 og kan downloades fra Dansk Energis medlemsnet. Ikke-medlemmer kan købe rapporten via Dansk Energis webshop.