Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats

Danmark ventes at få et af de højeste reduktionsmål, når EU's klimaministre fredag mødes for at fastsætte landenes bidrag til EU's samlede klimamål for 2030. Men hvis Danmark starter tidligt og sætter rigtigt ind, kan målet nås relativt billigt. Dertil kan indsatsen spille sammen med regeringens egne mål, viser ny analyse fra Dansk Energi.

Når den hvide røg stiger op fra mødelokalet i Luxembourg fredag, ventes Danmark at stå med et klimamål på 39 procent i 2030, sammenlignet med 2005. Vel at mærke reduktioner, der skal findes i de såkaldt ikke-kvoteomfattede sektorer, dvs. landbrug, opvarmning og transport.

Dansk Energi offentliggør i dag en analyse af, hvordan målet kan nås omkostningseffektivt. Den viser, at vi ved at udskifte fossile brændsler med strøm i transport og opvarmning – suppleret af biogas og energieffektivisering – kan nå halvdelen af klimamålet. Den anden halvdel kan klares ved medregning af kulstofoptag i jord og skov (LULUCF).

Rapporten viser en vej til at nå Danmarks klimamål til en rimelig pris. De analyserede tiltag vil tilsammen have en samfundsøkonomisk omkostning på ca. 1,5 mia. kroner, fordelt over årene 2021-2030, ekskl. virkemiddelomkostninger.

Samtidig giver det en synergi med Danmarks andre energi- og klimamål, herunder regeringens mål om, at 50 procent af Danmarks energiforbrug skal være grønt i 2030 og målet om fossil uafhængighed i 2050. Endeligt viser analysen en vej, hvor Danmark ved at fokusere på energiforbrug i transport og opvarmning, kan nå målet uden unødigt høje reduktionsmål til landbrug og industri, som er i hård international konkurrence.

Men det kræver nye politiske tiltag, der bl.a. fremmer udrulningen af varmepumper, elbiler og indførsel af mere biogas i tung transport. Samtidig kræver det en rettidig indsats, så løsningerne indfases løbende over perioden. Analysen ser derfor både på den samfundsøkonomiske pris, og på hvornår i perioden indsatsen bør lægges.

På den baggrund opstiller rapporten fem delkonklusioner:

  • Oliefyr bør hurtigst muligt erstattes med eldrevne varmepumper.
  • Mindre naturgas i opvarmning opnås billigst med varmepumper.
  • Biogas er blandt de billigste løsninger i tung transport.
  • Faldende batteripriser gør elbiler samfundsøkonomisk attraktive.
  • Energieffektivisering i industrien er billigere end i husholdninger.

 

Relaterede links