Giv energien videre

Danmark er en attraktiv lokation, når virksomheder som Facebook og Google skal placere deres datacentre i Europa. Et ny EU-forslag kan betyde endnu flere investeringer i Danmark.

Nu får kunderne bedre mulighed for at vælge bionaturgas på et oplyst grundlag og forstå hvilken effekt forskellige produkter har på klimaet. Samtidig er branchedeklareringen en rettesnor for sælgerne til markedsføringen af produkterne.

Udflytning af nævn fra København til Viborg koster på sagsbehandlingstiden. Fungerende nævnsformand appellerer til regeringen om at løse akutte udfordringer med bemandingen.

Dansk færgefart bliver grønnere og grønnere – og el er en væsentlig faktor i den udvikling. Derfor sætter Dansk Energi og Danske Rederier fokus på elektrificeringen, for derved at fremme en mere miljøvenlig drift af færger.

Energisektoren er en stærk grundpille for hele Danmarks økonomi. Det har den været i mange år. Men over de sidste år har sektoren udviklet sig gevaldigt. Få steder kan den udvikling ses så tydeligt som i Esbjerg havn.