Nyhed

Energiselskaber drøfter god selskabsledelse med Lilleholt

Topfolk fra Dansk Energi var på ministerbesøg for at drøfte branchens kommende anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede selskaber.

Formandskabet for Dansk Energis nye rådgivningsorgan ’EjerForbrugerforum’ møder onsdag Lars Christian Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister, for at drøfte god selskabsledelse i forbrugerejede energi- og infrastrukturselskaber.

Efter en konsolideringsbølge ser medlemmerne i Dansk Energi et behov for at sætte en ny standard for god selskabsledelse i forbrugerejede energiselskaber.

Danskerne har el i kontakten til konkurrencedygtige priser. Det er blandt andet en konsekvens af en fusionsbølge i branchen, der har skåret omkostninger i milliardklassen væk. Samtidig med, at el bliver grønnere, er energi en branche i vækst, og det er nu det femtestørste eksporterhverv i Danmark.

- Vores medlemmer har udviklet sig til at være markante spillere i dansk erhvervsliv. De er forbrugerejede infrastrukturkoncerner, og størstedelen af dem er blandt Danmarks 200 største selskaber, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

- Vi arbejder med god selskabsledelse, fordi det stiller særlige krav at være forbrugerejede koncerner i den størrelse. Kravene til at være åben og transparent om, hvordan forbrugerejede selskaber sikrer hverdagen for danskerne, herunder hvordan de synliggør værdien for andelshaverne af de investeringer, de foretager, er skærpet, siger Lars Aagaard.

Klar inden nytår
Derfor har Dansk Energis nye folkelige organ, EjerForbrugerforum, med formand Søren Thorsager, Energi Fyn og de to næstformænd Eva Ryberg, NRGI og Jens Stenbæk, SEAS-NVE sat sig i spidsen for en arbejdsgruppe, der kommer med anbefalinger til god selskabsledelse for de forbrugerejede selskaber i Dansk Energi.

Ejerforbrugerforum tæller 100 repræsentanter fra den øverste ledelse i de danske energiselskaber med en overvægt af bestyrelsesformænd og medlemmer af selskabernes folkevalgte bestyrelser. En af kerneopgaverne for Ejerforbrugerforum er at bidrage til at sætte den værdimæssige retning for sektoren.

- Der er allerede lavet en række anbefalinger til god selskabsledelse i børsnoterede selskaber, i staten og i kommunerne, De er et naturligt udgangspunkt for arbejdet med god selskabsledelse, også i energibranchen. Vi ser frem til at dele vores foreløbige arbejde med ministeren og drøfte vores ambitioner, som vi forventer bliver til en branchestandard, som håndterer de særlige forhold, der er for andelsejede energikoncerner, siger Lars Aagaard.

EjerForbrugerforum vil diskutere anbefalingerne senere i efteråret og forventer at offentliggøre dem inden nytårsklokkerne ringer 2018 ind.