Selskabsnyt

En af dansk erhvervslivs skarpeste strateger fylder 50 år

Henrik Poulsen har i de seneste fem år ført DONG Energy ud af finansielle problemer og gennemført visionen om at skabe Europas grønneste energiselskab. Søndag den 10. september fylder han 50 år.

Tekst: DONG Energy

Den brede offentlighed kender ikke meget til DONG Energy’s administrerende direktør, Henrik Poulsen. Han taler kun sjældent med pressen, og inviterer slet ikke inden for i privatlivet. Offentlighedens billede af ham er som den lidt sky topchef, der overtog ledelsen af DONG Energy efter fyringen af Anders Eldrup.

Henrik Poulsen har ikke blandet sig meget i den offentlige debat om statens salg af aktier til Goldman Sachs. I stedet har han brugt kræfterne på at gennemføre visionen om at skabe et grønnere DONG Energy. Inden han tiltrådte stillingen, var virksomheden udfordret af markante strategiske skift i energisektoren, som førte til tab på bl.a. gasfyrede kraftværker, gaslagre og flydende naturgas.

Under Henrik Poulsens ledelse er en række tabsgivende aktiviteter frasolgt eller lukket, mens tempoet i udbygningen af den internationale havvindforretning og omstillingen af de danske kraftværker til biomasse er skruet væsentligt op. DONG Energy har også besluttet at stoppe med al brug af kul samt frasolgt olie- og gasdivisionen. Problemerne med høj gæld og løftede pegefingre fra internationale kreditvurderingsbureauer er nu erstattet af voksende indtjening og stigende aktiekurs. DONG Energy er i dag det grønneste og mest profitable energiselskab i Europa.

Internt i DONG Energy har Henrik Poulsen sat fokus på medarbejdernes fysiske og psykiske trivsel. Både i form af sikkerhed på koncernens havvindparker og kraftværker og med hensyn til medarbejdernes motion, stress og søvn. Antallet af arbejdsulykker er på det laveste niveau nogensinde.

Novo, KcKinsey, LEGO og TDC
Henrik Poulsen blev uddannet cand.merc. på Handelshøjskolen i Aarhus i 1994 og startede karrieren i Novo Nordisk. Her blev han kun kort tid, inden han, efter nogle år som managementkonsulent bl.a. hos McKinsey i New York, kom til LEGO. Henrik Poulsen var en del af den nye ledelse, der med Jørgen Vig Knudstorp i spidsen blev sat til at vende udviklingen med svigtende salg og dårlig indtjening. Henrik Poulsen fik ansvar for bl.a. salg og marketing og strømlinede både organisationen og produktporteføljen, hvor bl.a. DUPLO og LEGO City produkterne blev relanceret.

Efter udviklingen i LEGO var vendt, kom Henrik Poulsen efter nogle år i kapitalfonden KKR til TDC som administrerende direktør. Også her var opgaven at omstille virksomheden. Kunderne blev sat i fokus, virksomheden investerede massivt i mobilnettet, samtidig med at omkostninger blev skåret ned og tabsgivende udenlandske aktiviteter frasolgt. I 2010 blev TDC børsnoteret som Europas bedst indtjenende teleselskab.

Fødselaren selv vil fremhæve medarbejderne i de nævnte virksomheder som afgørende for de strategiske omstillinger, men ikke mange er i tvivl om, at Henrik Poulsen er en af de skarpeste strateger og mest succesfulde topchefer i dansk erhvervsliv.

Privat bor Henrik Poulsen i Klampenborg. Fritiden bruges på racercyklen og i selskab med hans kone, Anette og deres to teenagepiger.