Nyhed

Hårdt arbejde at gøre det nemt at være elforbruger

Forbrugerrepræsentanter, elhandlere og myndigheder tog pulsen på forbrugerbeskyttelsen i elmarkedet godt et år efter engrosmodellen.

Det kræver hårdt arbejde at gøre det nemt at være elforbruger. Det var essensen af et engageret og diskussionslystent arrangement kaldet Energiting, der løb af stabelen hos Energitilsynet onsdag eftermiddag.

Her havde et bredt udsnit af forbrugerrepræsentanter, elhandlere og myndigheder lejlighed til at tage pulsen på forbrugerbeskyttelsen i elmarkedet godt et år efter Engrosmodellen, der ændrede grundlæggende på rollerne for netselskaber og handlere i elmarkedet.

- Der blev diskuteret alt fra tekniske emner, som hvem der hæfter for forbrug i forbindelse med flytninger, og hvem man som forbruger kan klage til, og til markedsmæssige temaer som den hårde konkurrence blandt elhandlerne, håndteringen af brodne kar i markedet, forbrugernes skiftefrekvens og hvordan elprodukter skal markedsføres, fortæller konsulent i Dansk Energi Christine Ravnholt Hartmann.

Der synes at være enighed om, at elmarkedet og de regulatoriske rammebetingelser, herunder reglerne om forbrugerbeskyttelse, er komplekse størrelser der udfordrer, når det skal gøres nemt for forbrugerne at købe el. Og der hersker ingen tvivl om, at samtlige deltagere er dybt nede i problematikkerne, men ser dem fra hver deres vinkel.

- Det kan godt være, at el er et lavinteresseprodukt for de fleste forbrugere. Men debatten vidnede i hvert fald om, at de markedsaktører og myndigheder, der dagligt arbejder med elmarkedet og forbrugerbeskyttelse, bruger mange kræfter på hele tiden at gøre nemmere og tryggere at være kunde, siger Christine Ravnholt Hartmann.