Nyhed

Aalborg Energikoncern er nyt medlem af Dansk Energi

Nordjyllandsværket i Aalborg har meldt sig ind i brancheorganisationen, hvor landets øvrige større producenter af kraftvarme også er repræsenteret.

Aalborg Energikoncern, der består af en række nordjyske energivirksomheder, herunder Nordjyllandsværket, er nyt medlem af Dansk Energi pr. 1. september.

Aalborg Kommune købte værket for to år siden og har siden lagt en langtidsplan for, hvordan borgerne i Danmarks fjerdestørste by på lang sigt skal forsynes med fossilfri varme.

Det skal ske via en kombination af en række energianlæg og energikilder eksempelvis overskudsvarme fra industrien, varmepumper, sæsonvarmelagre, solvarme og biomasse.

– Aalborg Energikoncern er ved at lægge en strategi for, hvordan der kan sikres fossilfri varme til borgerne i Aalborg. Vi står over for en række større, grønne investeringer i de kommende år, og det er afgørende, at de politiske rammer for el- og varmeproduktion understøtter vores mål, fortæller Søren Gais Kjeldsen, direktør i Aalborg Energi Holding A/S.

– Vores medlemskab af Dansk Energi giver os adgang til et fællesskab og en indflydelse i branchen, som er relevant for vores interesser, fortsætter direktør for Nordjyllandsværket Jesper Høstgaard-Jensen, der samtidig er vicedirektør i Aalborg Energi Holding A/S.

Mere end 120 års historie
Dansk Energis administrerende direktør Lars Aagaard byder Aalborg Energikoncern velkommen.

– Jeg er meget tilfreds med, at Aalborg Energikoncern har vist Dansk Energi den tillid at repræsentere deres interesser. Jeg ser Nordjyllandsværket som en helt naturlig deltager i kredsen af Danmarks største kraftvarmeproducenter. Vi glæder os til samarbejdet, siger Lars Aagaard.

Nordjyllandsværkets historie går tilbage til 1895, hvor det dengang private elektricitetsværk Lysstationen blev etableret i centrum af Aalborg. Siden er ejerskabet skiftet flere gange.