Indblik

Indblik

Med "Indblik" leverer Dansk Energi sit indspark til debatten i energisektoren.

Analyse fra revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG viser, at danske nettariffer er konkurrencedygtige i sammenligning med vores nabolande.

Smart Grid er den billigste metode, når Danmark skal udbygge elsystemet, så det er klar til flere vindmøller, elbiler og varmepumper. Det viser en analyse, som Energinet.dk og Dansk Energi har gennemført.

Uklare regler bremser energiinvesteringer. Det kan koste op mod 1000 job. Årsagen er uklarhed om reglerne efter ændringen af elforsyningsloven L3...