Indblik

Indblik

Med "Indblik" leverer Dansk Energi sit indspark til debatten i energisektoren.

Onsdag fremlægger EU-Kommissionen den længe ventede vinterpakke for energiunionen. Pakken rummer lovforslag inden for energimarked, vedvarende energi og energieffektivitet. Samlet er der tale om den største energipolitiske begivenhed i EU i mange år.

Det svenske energitilsyn, Energimarknadsinspektionen (EI), udgav i juni rapporten ’Overføringsbegrænsninger mellem Norden og Tyskland’. Den er en analyse af de massive begrænsninger, der er på udlandsforbindelserne fra især Jylland til Tyskland og Sverige til Tyskland.

Elprisen for de danske husstand er igen i år for nedadgående, mens EU-landene samlet set får dyrere el. Der er i den grad grund til at glæde os over, at vores elsystem leverer en billig vare, mener Dansk Energi. Men så meget desto mere er det ærgerligt, at vores europarekord i elbeskatning – 57 procent går lige i statskassen – gør den danske strøm til EU’s dyreste.

Et stærkere europæisk kvotehandelssystem (ETS) med højere priser på CO2-udledning vil ikke bare fremme eksportmulighederne for danske cleantech løsninger inden for vedvarende energi og energieffektivitet. Det vil også forbedre danske erhvervsvirksomheder relative konkurrenceevne på Danmarks største eksportmarked, Tyskland. Det viser Dansk Energis analyse af ETS-systemets betydning for udgifter til VE-støtte, elpriser og konkurrencekraft i henholdsvis Danmark og Tyskland.

Beregninger fra Dansk Energis analyseenhed viser, at hvis prisen for en CO2-kvote stiger til 30 euro pr. ton CO2 – som forudsat i det europæiske kvotedirektiv - vil det forbedre danske virksomheders relative konkurrencekraft, når der også tages højde for effekten på PSO.