Indblik

Indblik

Med "Indblik" leverer Dansk Energi sit indspark til debatten i energisektoren.

Både den europæiske og danske kraftværkskapacitet er under pres, og en lang række europæiske lande har sat spørgsmålet om forsyningssikkerhed på den politiske dagsorden, fremgår det af en artikel i Jyllands-Posten i dag. En række europæiske lande har desuden taget initiativ til særlige markedsmekanismer, viser en oversigt fra Dansk Energi. Markedsmekanismerne skal sikre, at kraftværkerne har mulighed for at være den nødvendige reservedunk for, at den grønne omstilling kan lykkes, uden at det går ud over forsyningssikkerheden.

Elsektoren i hele EU står midt i en kæmpe omvæltning. Årsagen er blandt andet den kraftige udbygning med vedvarende energi og det store fokus på energieffektivitet i hele EU, samt at de konventionelle produktionsområder fylder mindre i selskabernes indtjening.

Den europæiske industri er i krise og presses i disse år fra flere kanter. Virksomhederne er pressede på omsætningen, fordi de europæiske økonomier ligger i dvale på femte år. Men europæisk industri er også presset på grund af høje omkostninger, der har givet udenlandske virksomheder mulighed for at tage markedsandele på det europæiske marked. Det gælder først og fremmest lønomkostningerne, men også energi er generelt noget dyrere i Europa end eksempelvis Kina og USA.

Solceller er gået fra at være noget for idealistiske pionerer til at være en hyldevare i Bilka og givet at økonomien kun ser ud til at blive bedre, vil antallet af solceller vokse markant. En del af gevinsten kommer af, at solcelleejerne er fritaget for at betale til det fælles elnet, hvorved det bliver dyrere for de øvrige forbrugere.

Danmark har en unik mulighed for at præge og lægge kursen for EU ud af krisen. Et centralt element i den indsats er, at EU får skabt bedre forudsætninger for den nødvendige grønne omstilling. Indblik ser på en af drivkræfterne – CO2-kvoteprisen, og på de lave kvoteprisers negative konsekvenser for den grønne omstilling, for de danske eksporterhverv og for statskassen.