Indblik

Indblik

Med "Indblik" leverer Dansk Energi sit indspark til debatten i energisektoren.

Selvom de centrale kraftværker har skåret deres NOx-udledning med over 80 procent, er NOx-afgiften for kraftværkerne blevet femdoblet i finansloven for 2012. Den øgede afgift hæmmer de danske kraftværkers konkurrenceevne og koster derfor 250 mio. kroner i tabt eleksport.

Spørgsmål om elselskabernes kapital bliver i øjeblikket hvirvlet op med forhandlinger om salg af regionale transmissionsnet til Energinet.dk. Det retter fokus mod ELFOR-aftalen, der i 2004 udstak rammerne for prisen på de regionale net. ELFOR-aftalen satte elselskabernes kapital fri og banede vej for Energinet.dk.