Indblik

Indblik

Med "Indblik" leverer Dansk Energi sit indspark til debatten i energisektoren.

En meget stor del af Europas kraftværkspark står til enten at skulle lukke eller kræve massive reinvesteringer for at fortsætte driften frem mod 2030.

Beregninger fra Dansk Energis analyseenhed viser, at hvis prisen for en CO2-kvote stiger til 30 euro pr. ton CO2 – som forudsat i det europæiske kvotedirektiv - vil det forbedre danske virksomheders relative konkurrencekraft, når der også tages højde for effekten på PSO.

Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 procent i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete tiltag samt rammer for de mange løsninger, der skal til. Dog udestår en manko på 5,9 procentpoint, svarende til 4,1 millioner tons CO2-ækvivalent. Det er oplægget fra regeringen, at de især skal findes udenfor den kvotebelagte sektor, det vil sige indenfor transport, landbrug og individuel opvarmning.

Danmark har en unik mulighed for at præge og lægge kursen for EU ud af krisen. Et centralt element i den indsats er, at EU får skabt bedre forudsætninger for den nødvendige grønne omstilling. Indblik ser på en af drivkræfterne – CO2-kvoteprisen, og på de lave kvoteprisers negative konsekvenser for den grønne omstilling, for de danske eksporterhverv og for statskassen.

FN’s 17. klimakonference siden 1992 er netop slut i Durban, Sydafrika. Adm. dir. Lars Aagaard, klimaekspert Charlotte Søndergren og redaktør Jesper Tornbjerg har fulgt forhandlingerne tæt. Læs deres beretning her...