Indblik

Indblik

Med "Indblik" leverer Dansk Energi sit indspark til debatten i energisektoren.

Dansk eksport af energiteknologi stiger til Tyskland og BRIK-landene. Det viser nye halvårstal for eksport af energiteknologi, der dog viser et generelt fald i eksporten i første halvår af 2013. Dansk Energi forventer, at eksporten af energiteknologi til især Tyskland vil fortsætte frem mod 2020. Mens eksporten til BRIK-landene også forventes at accelerere yderligere.

Selvom de centrale kraftværker har skåret deres NOx-udledning med over 80 procent, er NOx-afgiften for kraftværkerne blevet femdoblet i finansloven for 2012. Den øgede afgift hæmmer de danske kraftværkers konkurrenceevne og koster derfor 250 mio. kroner i tabt eleksport.

Danmark har en unik mulighed for at præge og lægge kursen for EU ud af krisen. Et centralt element i den indsats er, at EU får skabt bedre forudsætninger for den nødvendige grønne omstilling. Indblik ser på en af drivkræfterne – CO2-kvoteprisen, og på de lave kvoteprisers negative konsekvenser for den grønne omstilling, for de danske eksporterhverv og for statskassen.

FN’s 17. klimakonference siden 1992 er netop slut i Durban, Sydafrika. Adm. dir. Lars Aagaard, klimaekspert Charlotte Søndergren og redaktør Jesper Tornbjerg har fulgt forhandlingerne tæt. Læs deres beretning her...

Dansk Energi klager over Svenska Kraftnäts regulering ...