Indblik

Indblik

Med "Indblik" leverer Dansk Energi sit indspark til debatten i energisektoren.

Onsdag fremlægger EU-Kommissionen den længe ventede vinterpakke for energiunionen. Pakken rummer lovforslag inden for energimarked, vedvarende energi og energieffektivitet. Samlet er der tale om den største energipolitiske begivenhed i EU i mange år.

Et elkabel fra Jylland til Tyskland er Danmarks centrale eksportvej for elektricitet til Tyskland og resten af kontinentet. De senere år er forbindelsen dog i stigende omfang begrænset på grund af forhold internt i Tyskland. En beregning fra Dansk Energi indikerer, at begrænsningerne medfører betydelige tab af eksport for dansk elproduktion.

Den europæiske industri er i krise og presses i disse år fra flere kanter. Virksomhederne er pressede på omsætningen, fordi de europæiske økonomier ligger i dvale på femte år. Men europæisk industri er også presset på grund af høje omkostninger, der har givet udenlandske virksomheder mulighed for at tage markedsandele på det europæiske marked. Det gælder først og fremmest lønomkostningerne, men også energi er generelt noget dyrere i Europa end eksempelvis Kina og USA.

Den energipolitiske ambition på tværs af Folketinget er entydig. Vi skal bruge mere strøm samtidig med, at der kommer flere vindmøller. Beskatning er et af de væsentligste virkemidler til politisk at påvirke folks adfærd.

Spørgsmål om elselskabernes kapital bliver i øjeblikket hvirvlet op med forhandlinger om salg af regionale transmissionsnet til Energinet.dk. Det retter fokus mod ELFOR-aftalen, der i 2004 udstak rammerne for prisen på de regionale net. ELFOR-aftalen satte elselskabernes kapital fri og banede vej for Energinet.dk.