Indblik

Indblik

Med "Indblik" leverer Dansk Energi sit indspark til debatten i energisektoren.

Elselskaberne konsoliderer sig – og det går hurtigt. Hvor der i 1999 var 188 elnetselskaber, så er antallet tallet nu ved årsskiftet helt nede på 70 selskaber, og det forventes at udviklingen fortsætter.

En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne ser lyst på vækstmulighederne i det intelligente energisystem. Størstedelen ser Danmark som centrum for deres aktiviteter inden for intelligent energi. Men branchen mener også, at de politiske rammer skal på plads, før Danmark kan gøre sig forhåbninger om at blive en verdensførende smartgrid-nation.

Spørgsmål om elselskabernes kapital bliver i øjeblikket hvirvlet op med forhandlinger om salg af regionale transmissionsnet til Energinet.dk. Det retter fokus mod ELFOR-aftalen, der i 2004 udstak rammerne for prisen på de regionale net. ELFOR-aftalen satte elselskabernes kapital fri og banede vej for Energinet.dk.

Energiselskabernes investeringer i næste generations bredbåndsnet – fibernet – styrker konkurrencen på bredbånd og giver forbrugerne valgfrihed. De høje hastigheder på fiber fremtidssikrer Danmark på den digitale front og kan blive fundamentet for en offentlig satsning på videobaserede velfærds- og sundhedstilbud. 20 konkrete forslag fra Dansk Energi baner vejen.

Dansk Energi markerer 10 år med frie markedskræfter. Energisektoren er i de 10 år blevet grønnere og mere strømlinet, og er nu klar til de massive forandringer, der skal til for at skabe det fossilfri Danmark.