Indblik

Indblik

Med "Indblik" leverer Dansk Energi sit indspark til debatten i energisektoren.

Det svenske energitilsyn, Energimarknadsinspektionen (EI), udgav i juni rapporten ’Overføringsbegrænsninger mellem Norden og Tyskland’. Den er en analyse af de massive begrænsninger, der er på udlandsforbindelserne fra især Jylland til Tyskland og Sverige til Tyskland.

Et elkabel fra Jylland til Tyskland er Danmarks centrale eksportvej for elektricitet til Tyskland og resten af kontinentet. De senere år er forbindelsen dog i stigende omfang begrænset på grund af forhold internt i Tyskland. En beregning fra Dansk Energi indikerer, at begrænsningerne medfører betydelige tab af eksport for dansk elproduktion.

Elselskaberne konsoliderer sig – og det går hurtigt. Hvor der i 1999 var 188 elnetselskaber, så er antallet tallet nu ved årsskiftet helt nede på 70 selskaber, og det forventes at udviklingen fortsætter.

Smart Grid er den billigste metode, når Danmark skal udbygge elsystemet, så det er klar til flere vindmøller, elbiler og varmepumper. Det viser en analyse, som Energinet.dk og Dansk Energi har gennemført.

Uklare regler bremser energiinvesteringer. Det kan koste op mod 1000 job. Årsagen er uklarhed om reglerne efter ændringen af elforsyningsloven L3...