Indblik

Indblik

Med "Indblik" leverer Dansk Energi sit indspark til debatten i energisektoren.

Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 procent i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete tiltag samt rammer for de mange løsninger, der skal til. Dog udestår en manko på 5,9 procentpoint, svarende til 4,1 millioner tons CO2-ækvivalent. Det er oplægget fra regeringen, at de især skal findes udenfor den kvotebelagte sektor, det vil sige indenfor transport, landbrug og individuel opvarmning.

Dansk Energis grønne bilskat knækker kurven for bilernes stigende udslip af CO2 og skaber tryghed for bilejerne uden, at det bliver dyrere for statskassen...

Næsten hver anden dansker mener, at bil, fly og færge er Danmarks største klimaudfordring. Det sender et klart signal til politikerne...