IndblikKabelarbejde

Det danske elnet foran stor investeringspukkel

I dag leverer det danske elnet en overbevisende vare med en leveringssikkerhed i 2013 på 99,997 procent. Men hvis det høje niveau skal fastholdes, skal vi hen over det gab på 4 milliarder kroner i manglende investeringer, som tegner sig. Den pukkel skyldes dels reguleringen, dels at betydelige dele af elnettet fra den hastige udbygning i 1960’erne og 1970’erne er ved at være modne til udskiftning.

Problemet er, at en del af disse investeringer ikke vil blive foretaget med den aktuelle regulering. Den giver nemlig ikke de cirka 70 danske eldistributører de rigtige økonomiske incitamenter til at fremtidssikre elnettet. Det kan bringe vores nuværende, stabile elforsyning i fare.

Regeringen har nedsat et elreguleringsudvalg, der netop nu overvejer forskellige modeller for reguleringen af eldistributørernes økonomi fremover. Her er det afgørende, at den valgte model giver distributørerne reelle muligheder for at skabe et fremtidssikret dansk elnet med intelligent udstyr, der både kan håndtere en stor mængde vedvarende energi og kan fungere i et miljø med stadig flere ”smarte” elementer.

Nye tal fra DEFU i Dansk Energi viser, at en stor del af det danske el-distributionsnet er etableret i perioden fra de tidlige 1960’ere til slut 80’erne. Netop i den periode voksede elforbruget markant og de kabler har nu en alder, som ofte nærmer sig de 50 år. Det er lig den levetid, som man oprindeligt forventede ved etableringen. Det vil på få år skabe behov for betydelige investeringer i distributionsnettene.

Med det aktuelle niveau for reinvesteringer vil der allerede i 2020 være oparbejdet en pukkel på 4 milliarder kroner af manglende investeringer. Derfor skal flere værktøjer tages i brug. Dels kan man forlænge levetiderne mange steder - for eksempel via intelligent udstyr, der kan overvåge el-nettet og signalere, hvornår fejlmængden stiger – dels ved simpelthen at udskifte dele af nettet. Men her er reguleringen en hindring.

Læs mere i vedlagte Indblik: Det danske el-net foran stor investeringspukkel