Indblik

Det danske energiforbrug på rekordlavt niveau

Når Kina gerne vil lære af Danmark, zoomer de især ind på en kurve. Det er grafen, der viser, at vi har haft et stigende BNP og et stabilt energiforbrug. Det er bærende for den danske fortælling om, at vi siden 1973 er blevet førende i, at økonomisk vækst ikke behøver være lig større energiforbrug.

Men historien viser sig at blive endnu bedre. For siden 2007, hvor Danmarks energiforbrug toppede, er det faldet ganske betydeligt med hele 17 procent. Dette er tilmed sket samtidig med, at BNP kun er reduceret en smule over perioden, og nu ligger ganske stabilt.

Alene i 2013 faldt danskernes energiforbrug med 2,4 procent og nåede dermed det laveste niveau siden begyndelsen af 80’erne.  Nye tal for de første ni måneder af 2014, som Energistyrelsen netop har offentliggjort viser tilmed, at Danmarks samlede energiforbrug fortsat falder.
 
Holder resultatet for hele 2014 betyder det, at vi skal tilbage til før 1972 for at finde et lavere energiforbrug. Udviklingen er altså ganske tydelig.

Af det samlede fald i energiforbruget i perioden fra 2007 til 2013 står produktionserhvervet for den største andel på 41 procent Husholdningerne og transporten står hver for på 20 procent mens handel og service og energisektoren står for henholdsvis 12 procent og 7 procent.
 
Det er klart, at faldet i de første ni måneder af 2014 blandt andet kan tilskrives det lune vintervejr, som har præget 2014. Teknologisk Institut anslår således i en ny opgørelse, at boligejerne kommer til at spare hver femte krone på varmeregningen i 2014 sammenlignet med året før.
 
Industriproduktionen vokser – energiforbruget falder
Men skyldes det store fald i produktionserhvervenes energiforbrug, at vi producerer mindre?

Danske industrivirksomheder udgør langt den største underkategori inden for produktionserhvervet. Det er derfor nærliggende at frygte, at faldet i energiforbruget blot afspejler et tilsvarende fald i dansk industriproduktion som følge af den økonomiske krise. Det er imidlertid ikke tilfældet.

Læs mere i vedlagte Indblik: Det danske energiforbrug på rekordlavt niveau.