Indblik

Smart Grid

Et intelligent elsystem klar til flere vindmøller, elbiler og varmepumper.

Smart Grid: Det intelligente elsystem er vejen frem

Smart Grid er den billigste metode, når Danmark skal udbygge elsystemet, så det er klar til flere vindmøller, elbiler og varmepumper. Det viser en analyse, som Energinet.dk og Dansk Energi har gennemført.

I de kommende år omstilles elforbruget og elproduktionen i Danmark markant. Elproduktionen vil i stigende grad komme fra vedvarende energikilder, samtidig vil forbrugerne skifte deres oliefyr ud med elektriske varmepumper og erstatte deres benzinbiler med elbiler. Derfor skal elsystemet udbygges, men hvordan gøres det mest effektivt? Intelligent eller traditionelt?

Intelligent, lyder konklusionen i en ny rapport, "Smart Grids i Danmark", som Energinet.dk og Dansk Energi har udarbejdet i fællesskab og netop offentliggjort.

- Konklusionen på rapportens økonomiske analyser er, at Smart Grid både er den mest effektive og den billigste metode, når elsystemet skal udbygges, så det er klar til at håndtere fremtidens udfordringer med væsentlig flere vindmøller, elbiler og varmepumper, siger adm. direktør i Energinet.dk, Peder Ø. Andreasen.

I analysen er der foretaget følsomhedsberegninger, der viser, at denne konklusion er robust, uanset om der skulle komme færre eller flere elbiler i forhold til analysens grundforudsætninger. Men specielt er Smart Grid en meget effektiv løsning, hvis der på lang sigt vil komme en endnu større udbredelse af elbiler.

- Så samlet set vurderer vi, at beregningerne er så robuste, at konklusionen er klar: Hvis man ønsker et samfund uafhængigt af fossile brændsler, der bruger store mængder vindkraft til transport og opvarmning, vil Smart Grid være den mest effektive udviklingsvej for elsystemet. Og elbranchen er parat til at indtage en aktiv rolle for at sikre en fælles og koordineret udvikling af et intelligent elsystem i Danmark, hvis der er politisk opbakning til, at vi skal bevæge os i den retning, siger adm. direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard.

Og selv om vi først vil se den fulde udrulning af Smart Grid om mange år, skal det strategiske fundament skabes nu, lyder det i den fælles rapport fra Energinet.dk og Dansk Energi.

Læs meget mere om Smart Grid i Nyhedsbladet nr. 12, 2010. Bestil bladet her.