Indblik

Storbritannien har åbnet marked for forsyningssikkerhed

Storbritannien har udvidet sit elmarked og har gennemført det første udbud af kapacitet for at sikre sin forsyningssikkerhed. Årsagen er, at den britiske forsyningssikkerhed er under pres på grund af en blanding af prispres fra vedvarende energi og en aldrende kraftværkspark.

En blanding af pensionsmodne kraftværker og mere vedvarende energi betyder, at briterne står med udsigten til stigende risiko for ikke at have tilstrækkelig elproduktion til at møde efterspørgslen. Derfor har Storbritannien nu gennemført det første udbud i det nye kapacitetsmarked, der betyder, at kraftværkerne og det fleksible forbrugs evne til at sikre fastholde forsyningssikkerheden nu værdisættes på en markedsplads.

Årsagen er, at med de eksisterende markedsregler, er der risici for elforsyningssikkerheden, fordi den vedvarende energi skaber et prispres, der betyder, at investorerne ikke placerer penge i kraftværker, der er nødvendige reservedunke for at opretholde forsyningssikkerheden på eksempelvis vindstille dage.

- En række EU-lande oplever i øjeblikket et pres på elforsyningssikkerheden, og derfor er der en bevægelse henimod at udvide elmarkederne. I Dansk Energi så vi helst én fælles løsning på tværs af grænserne, og det er væsentligt, at vi følger udviklingen i nabolandene nøje, siger Christian Dahl Winther, konsulent i Dansk Energi og fortsætter:

- Det positive ved det britiske udbud er, at det er markedsbaseret og dermed også den mest omkostningseffektive måde at gøre det på. Samtidig kan vi konstatere, at de faktiske erfaringer fra Storbritannien omkring prisen for at sikre forsyningssikkerheden ligger på omkring 200.000 DK/MW, og er dermed langt lavere end det, som det danske statslige selskab Energinet.dk tidligere har skønnet.

Tyskerne diskuterer også en tilsvarende løsning, ligesom Frankrig, Italien, Spanien, Portugal og Irland allerede har taget beslutningen. Ny vurdering fra ENTSO-E – sammenslutningen af de Europæiske TSO’er – viser, at Danmark står med et stort importbehov i de særligt kolde vintermåneder, og at vi ligger i den tunge ende sammen med blandt andet Albanien, Belgien, Makedonien, Polen og Finland. Sammenligner man med sidste års tal, så optræder Sverige nu også som et af de lande, der også kan blive afhængig af elimport fra sine naboer til at sikre den indenlandske forsyning.

Et yderligere tegn på, at situationen spidser til, er, at den systemansvarlige Energinet.dk nu forventes at indkøbe såkaldte strategiske reserver, som skal sikre elforsyningen på Sjælland fra 2016.

- Det er rigtig positivt, at Energinet.dk bebuder at ville levere en større indsigt i elforsyningssikkerheden, samtidig med, at Energistyrelsen har påbegyndt et arbejde med den såkaldte ’konsensus-analyse’, der skal kaste lys over spørgsmålet.  For der ligger mange uafklarede spørgsmål – især hvis de andre lande går enegang, skal vi snart overveje, hvad det danske svar skal være. Samtidig er strategiske reserver ikke en løsning på den underliggende udfordring med manglende investeringer. Der kan være behov for at tage initiativer, der mere går i retning af Storbritanniens løsningsmodel, siger Christian Dahl Winther.

Kapacitetsmarkeder kan i visse tilfælde falde under EU-Kommissionens nye ’retningslinier for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi’, som trådte i kraft den 1. juli i sidste år. Fokus for disse regler er, at medlemsstaterne kan indføre supplerede tiltag til de eksisterende energimarkeder, hvis der er sandsynlige risici for elforsyningssikkerheden, som ikke kan løses under de eksisterende markedsregler. Samtidig skal reglerne sikre, at der ikke gives unødvendig støtte, der er konkurrenceforvridende. 

Læs mere i indblik: Storbritannien indkøber kapacitet til at sikre forsyningssikkerheden for første gang