Analyse nr. 23: Brint i fremtidens energisystem

I analysen er undersøgt brintteknologiers konkurrenceevne i forhold til andre teknologier indenfor person- og tung transport samt individuel opvarmning i fremtidens energisystem. Umiddelbart står brint og brintteknologierne overfor en række tekniske og økonomiske udfordringer, som forårsager, at de kun vanskeligt konkurrerer med alternativerne.

Læs mere
 

Analyse nr. 22: Scenarier for omkostninger til brintproduktion

Brint er fremført som en central energibærer i fremtidens energisystem, og produktionsomkostningen til brint har indflydelse på, hvor konkurrencedygtig brint er i forhold til andre løsninger indenfor transport, opvarmning og balancering af elsystemet. I analysen undersøges omkostninger til brintproduktion i Danmark i scenarier for 2035, hvor der antages stor brintproduktion i Nordvesteuropa.

Læs mere
Analyse

Analyser

Læs analyser fra Dansk Energi på energiområdet.

Læs mere
 

Analyseenheden

Analyseenheden leverer kritisk viden og indsigt baseret på kvantitative analyser af tekniske og økonomiske forhold inden for energiområdet.

Læs mere
 

Advisory Board for Analyseenheden

I Analyseenheden udarbejder vi vores analyser i samarbejde med Advisory Board, der består af ledende repræsentanter fra energisektoren, industrien og akademiske miljøer. Det stærke felt af faglig viden og erfaringer bidrager til at sikre det høje niveau af relevans og kvalitet i Analyseenhedens arbejde.

Læs mere