Analyse nr. 26: Effekt af elforbrug på CO2-udledning

Dansk Energi har regnet på CO2-effekten af at introducere én ekstra kilowatt-time (kWh) i elforbruget. Analysen baserer sig på det faktum, at de globale, EU og Danmarks målsætninger alle peger mod en løbende reduktion af drivhusgasudledningerne. Om ikke før vil strømproduktionen i Danmark i 2050 ikke udlede CO2. Men allerede frem mod 2050 vil elproduktionen i større og større omfang komme fra ikke fossile kilder. Det giver en ramme eller klimabudget for, hvordan man kan beregne udledningen af drivhusgasser som følge af et øget elforbrug.

Læs mere
 

Analyse nr. 25: Elektrificeringspotentialer og bidrag til klimamål

En af de centrale udfordringer for dansk klimapolitik frem mod 2030 bliver at reducere udledninger udenfor kvotesektoren (non-ETS). Analysen viser, at en udvikling med en høj grad af elektrificering af transport, af individuel og decentral opvarmning og af industriens energiforbrug – og dermed fortrængning af primært olie og gas – kan levere omkring halvdelen af de nødvendige reduktioner for at leve op til den forventede danske non-ETS reduktionsforpligtelse i perioden 2021-2030.

Læs mere
Analyse

Analyser

Læs analyser fra Dansk Energi på energiområdet.

Læs mere
 

Analyseenheden

Analyseenheden leverer kritisk viden og indsigt baseret på kvantitative analyser af tekniske og økonomiske forhold inden for energiområdet.

Læs mere
 

Advisory Board for Analyseenheden

I Analyseenheden udarbejder vi vores analyser i samarbejde med Advisory Board, der består af ledende repræsentanter fra energisektoren, industrien og akademiske miljøer. Det stærke felt af faglig viden og erfaringer bidrager til at sikre det høje niveau af relevans og kvalitet i Analyseenhedens arbejde.

Læs mere