Analyse nr 19: Smart Energy

I takt med at svingende elproduktion – vind og sol – udgør en større del af elproduktionen i Danmark og nabolandene, vil der være mindre regulerbar elproduktion fra kraftværker. Elektrificering af varme-, gas- og transportsektorer vil øge integrationen med elsektoren. Analysen undersøger den samfunds- og privatøkonomiske værdi af fleksibelt og afbrydeligt elforbrug i Danmark og nabolandene frem mod 2035.

Analysen er lavet sammen med Energinet.dk.

Formål har været at analysere behovet for fleksibilitet i elsystemet og den økonomiske værdi af øget fleksibelt og afbrydeligt elforbrug i Danmark og det øvrige Nordvesteuropa frem mod 2035.

Analysen kvantificerer den samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske værdi i 2025 og 2035 af, at elforbrug fra husholdninger, industri og service kan:

  • Afbrydes ved høje elpriser
  • Elbiler, individuelle varmepumper og elektrolyse kan agere prisfleksibelt

For Danmark inddrages analyser af omkostningerne til at indpasse det nye elforbrug i distributionsnettet samt til at sikre effekttilstrækkeligheden.

Analysen viser, at:

  • Den samfundsøkonomiske værdi af øget fleksibelt og afbrydeligt elforbrug for Danmark er estimeret til EUR 113 mio årligt i 2035.
  • Værdi er primært på grund af forbedret elhandelsbalance og lavere omkostninger til elproduktion.
  • Hovedgevinsten ligger på systemniveau og ikke på distributionsniveau.
  • Værdien af dansk fleksibilitet er afhængig af udviklingen på det samlede europæiske marked.
  • Besparelsen for ejere med fleksible elbiler og individuelle varmepumper er henholdsvis gennemsnitlig 83 EUR/år og 110 EUR/år i 2035.
  • Elpriseffekten fra fleksibelt og afbrydeligt elforbrug gør blandt andet, at vindkraften øger indtjeningen, samt at traditionelle elforbrugere får reduceret deres elregning.