Analyse nr. 23: Brint i fremtidens energisystem

I analysen er undersøgt brintteknologiers konkurrenceevne i forhold til andre teknologier indenfor person- og tung transport samt individuel opvarmning i fremtidens energisystem. Umiddelbart står brint og brintteknologierne overfor en række tekniske og økonomiske udfordringer, som forårsager, at de kun vanskeligt konkurrerer med alternativerne.

Brint som medie for el-lagring og til balancering af elsystem synes for dyrt. Brint i transportsektoren udfordres på kort og mellemlangt sigt af høje omkostninger til brændselsceller. Syntese af grønne brændstoffer med brint-tilsætning bliver relativt for dyrt til alternativer baseret på ren biomasse.

Mikrokraftvarme i individuel opvarmning er ligeledes markant dyrere end alternativerne. Brint får således overvejende en rolle, i det tilfælde hvor knappe (og dermed dyre) biomasseressourcer er nødvendige for at nå en målsætning om et 100 procent VE-energissystem.

Analysen er slutrapport i analysedelen af EUDP-projektet ”Kommercialisering af brintteknologier” (2014-2016). I baggrundsnotatet ”Energibærere” findes analyseforudsætninger, teknologiudvælgelse og diskussion af potentialet for forskellige energibærere i fremtidens energisystem.