Analyse nr. 26: Effekt af elforbrug på CO2-udledning

Dansk Energi har regnet på CO2-effekten af at introducere én ekstra kilowatt-time (kWh) i elforbruget. Analysen baserer sig på det faktum, at de globale, EU og Danmarks målsætninger alle peger mod en løbende reduktion af drivhusgasudledningerne. Om ikke før vil strømproduktionen i Danmark i 2050 ikke udlede CO2. Men allerede frem mod 2050 vil elproduktionen i større og større omfang komme fra ikke fossile kilder. Det giver en ramme eller klimabudget for, hvordan man kan beregne udledningen af drivhusgasser som følge af et øget elforbrug.

CO2-effekten af at introducere én kWh kan betegnes som klimabudgetvirkningen. Dansk Energi vurderer denne virkning til at ligge i et spænd på 70-350 gram CO2 pr. kWh. Hvor i spændet man befinder sig afhænger af, hvor hurtigt man udbygger den vedvarende energi til at forsyne det nye elforbrug.

Belastning falder over tid
Når først vindmøller og solceller er stillet op, producerer de en bestemt mængde strøm afhængigt af vind og vejr. Produktionen fra vindmøller og solceller er altså uafhængig af forbruget, men derimod bestemt af hvor mange af dem, der er opstillet.  Det betyder, at hvis man for eksempel sætter en ny elbil til opladning, så vil det ekstra elforbrug blive produceret på et traditionelt kraftværk, som skruer op for sin produktion. Sådan er det i dag, og det giver på helt kort sigt en klimabudgetvirkning på 700-800 gram CO2 pr. kWh nyt elforbrug.

På lidt længere sigt vil der blive bygget flere vindmøller og solceller i takt med elforbrugets udvikling. Sådan må det være, hvis hele Danmarks elforbrug skal dækkes af vedvarende energi i 2050, sådan som der er bred politisk enighed om. Det betyder, at når et oliefyr skiftes ud med en varmepumpe, så vil varmepumpens elforbrug om ikke før blive dækket af ren vedvarende energi i 2050.

2050 eller 2030 er afgørende
Det øvre skøn for klimabudgetvirkningen på 350 gram CO2/kWh forudsætter, at udbygningen med vedvarende energi først er fuldt tilpasset til nyt elforbrug i år 2050. Hvis udbygningen med vedvarende energi i stedet er fuldt tilpasset allerede i 2030, daler klimabudgetvirkningen til 70 gram CO2/kWh.

Det er forholdet imellem udviklingen i elforbruget og udbygningen med vedvarende energi, som afgør, hvor i spændet klimabudgetvirkningen ender i virkelighedens verden.