Energifakta

Her finder du Dansk Energi nyeste statistikker, der belyser aktuelle emner inden for energiområdet.

Energifakta

Dansk Energis statistikker bruges af medlemmerne og offentligheden; de indgår i det lovforberedende arbejde, myndighedskontakt og udveksling af viden med organisationer i nabolande.

Dansk Energis statistikker indgår også i det internationale statistikarbejde. Vores statistikker giver et tværgående og sammenhængende billede af dansk elforsyning.

Som den eneste udarbejder Dansk Energi detaljerede statistikker over: