Elnet i verdensklasse

El altid – se filmen og find masser af fakta

I Danmark har vi har stort set altid el i stikkontakten. Den pris vi betaler er lavere end vores naboers. De 70 danske eldistributører har en vision om at levere et elnet og en ydelse, som Danmark kan være stolt af – også i en fremtid med nye energikilder og nye opgaver. Det kræver en ny regulering, der giver flere incitamenter og færre krav. Få et indblik i vores elnet her – og hvorfor der skal investeres på ny.

El altid

El altid

El altid

El altid

El altid

Elpris i ro - skatten stiger

Mens eldistributørerne effektiviserer og holder prisen i ro - ryger skatter og afgifter op:

El altid

Elnettet fylder 50 år

Store dele af det danske elnet blev etableret allerede før 2. verdenskrig. Men udbygningen tog for alvor fart i 60’erne, da mængden af transporteret el firdobledes på to årtier. De kabler nærmer sig nu udskiftning – eller som minimum, at der opsættes intelligent udstyr til at overvåge dem, så defekte kabler prompte identificeres.

El altid

Investeringsgab på 4 mia. kroner i 2020

Alene med de nuværende opgaver skal eldistributørerne investere mere for at forberede
elnettet til fremtiden. Vi kan altså ikke nøjes med det aktuelle niveau for investeringer.

Beregninger viser, at med investeringer som i 2013 vil værdien af elnettet falde med over 4 mia. kroner i årene frem til 2020.

Det svarer til knap 10 procent af elnettets samlede værdi. Hvis elnettet på den måde udsultes, får det betydning. Om 5, 10 eller 15 år vil det give sig udslag i hyppigere og længerevarende afbrud og ikke mindst et elnet, som ikke kan tackle fremtidens udfordringer og den grønne omstilling.

El altid