Giv Energien Videre

Giv Energien Videre: 29 anbefalinger

Dansk Energi har på en række af dialogmøder givet debatstafetten videre til politikere, kunder, myndigheder, organisationer og mange andre med målet om at skabe en energipolitik, der gavner kunderne, samfundet, energiselskaber og skaber dansk velfærd. Det mundede ud i oplægget Ny politik til et grønt energisystem: 29 anbefalinger, som Dansk Energi overrakte til energi-, forsynings- og klimaministeren på Energiens Topmøde 2016, 9. juni 2016.

Vindmøller, biomasse og solceller vil dække 84 procent af danskernes forbrug af el- og fjernvarme i 2020. Det viser en fremskrivning, der er en del af Dansk Energis udspil "Giv energien videre" til energipolitikken for tiden efter 2020.

- De store mængder vedvarende energi i vores el og fjernvarme i 2020 er et helt nyt afsæt for forhandlingerne om den næste energipolitiske aftale, der skal lægge sporene mod det politisk brede ønske om et Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050. I takt med at vi har gjort energiproduktionen – el og fjernvarme – grøn, trænger nye udfordringer sig på. Udfordringer, vi ikke kun kan løse ved at fokusere på at bygge vindmøller, solceller og hælde mere biomasse ind i kraftværkerne, siger administrerende direktør Lars Aagaard og fortsætter:

- Vi skal nu skifte fokus fra udbygning med grøn energi til energianvendelse og fokus på, hvordan vi får anvendt og indpasset de betydelige mængder grøn energi fra dette tiår i eksempelvis transport og individuel varme. Vi kan heller ikke fortsætte med den samme skattepolitik, hvor skatter og afgifter udgør 59 procent af regningen på grønnere el. Det er helt sort sammenlignet med skatten på for eksempel naturgas og olie. Vi kan heller ikke have en energisparepolitik, hvor vi jagter dyre besparelser i den grønne el og fjernvarme.

Regeringens snarlige energikommission skal give sit bidrag til debatten, Dansk Energis formål med udspillet er, at flere skal bidrage og engagere sig.

- En styrke ved dansk energipolitik er den brede folkelige opbakning til de langsigtede mål om fossil uafhængighed i 2050. En opbakning, der afspejler sig i de brede energipolitiske aftaler i Folketinget, som skaber tillid hos investorerne. Det kræver en bred og engageret debat at løse de udfordringer, vi har for at tilpasse den samlede energipolitik, siger Lars Aagaard, der opsummerer udspillets udfordringer, i seks tal og statements:

  • 75 procent så meget vil CO2-udledningen fra elproduktion falde fra 2000 til 2020. Men vores samlede energisparepolitik får danskerne til at spare på det forkerte og til for høj en pris.
  • 50 procent er elprisen faldet fra siden september 2011 september 2015. Elpriserne er historisk lave. Selvom det er godt for kunderne, udfordrer det både investeringer i vedvarende energi og drift af eksisterende kraftværker.
  • 59 procent skatter og afgifter på danske husholdningers elregning vidner om, at de politisk pålagte omkostninger på elregningen er alt for høje, og modarbejder den nødvendige grønne elektrificering af varme og transport.
  • 25 procent af den samlede vindmøllekapacitet forsvinder mellem 2020 og 2030, når gamle møller bliver skrottet - selv med etableringen af en stor kapacitet som følge af energiforliget fra 2012 (for eksempel Kriegers Flak). Med en lav elpris pga. lave CO2-kvotepriser, stagnerende elforbrug og begrænsede muligheder for eksport vil der fortsat være et støttebehov, som bør markedsgøres mere.
  • 345 kroner er en elhandlers bruttoavance for en elkunde til dækning af omkostninger og fortjeneste. Derfor vil kundemuligheder i verdensklasse være afhængige af, at rammerne muliggør produktinnovation, og at reguleringen af elnettet skaber rum for en fortsat leveringssikkerhed i verdensklasse, samt at elnetselskaberne får mulighed for optimal servicering af elhandlere.
  • 6 ud af over 60 elnetselskaber har fået udmeldt tilladte indtægter (endelige indtægtsrammer) af Energitilsynet siden 2005. Det vidner om, at myndighederne for energisektoren har for få ressourcer. 

Læs Dansk Energis oplæg Ny politik til et grønt energisystem: 29 anbefalinger, som er vedlagt her på siden, og læs også Dansk Energis oplæg til dialogmøderne.