Nye reglerNye regler: Boligskift

Nye regler for dig, der skifter bolig

Når du skifter bolig, skal du være opmærksom på de nye regler og forpligtelser ved leveringspligten, som træder i kraft den 1. april 2016.

Når du flytter, skal du huske at kontakte din elleverandør, så du kan blive korrekt afmeldt på adressen, og så det kan blive den nye beboer, der fremover hæfter for elforbruget. Du vil herefter modtage en slutopgørelse på baggrund af din måleraflæsning. Husk samtidig at sørge for at indgå en elaftale for din nye bolig.

Det aktuelle overblik over elleverandører, elprodukter og priser får du på hjemmesiden elpris.dk.

Når du flytter i lejebolig
Som udgangspunkt er det udlejer, som hæfter for elforbruget, når du flytter i lejebolig.

Ofte vil udlejer tilbyde dig en elaftale som tillæg til din lejekontrakt, som du kan vælge at acceptere. Men du har frit valg af elprodukter og kan altid vælge at indgå en aftale med en alternativ elleverandør i dit område.

Når du køber hus eller lejlighed
Hvis du efter den 1. april 2016 ikke aktivt selv har valgt en elleverandør på det tidspunkt, hvor du flytter ind i din nye bolig, har den hidtidige elleverandør på adressen ansvaret for at sende dig et tilbud på en elaftale.

Elleverandøren skal give dig en frist på minimum 5 hverdage til enten at acceptere tilbuddet, vælge et andet elprodukt eller få afbrudt elforsyningen. Hvis du ikke foretager dig noget, inden fristen udløber, træder den fremsendte aftale automatisk i kraft.

I henhold til lovgivningen kan du opsige denne elaftale med højst en måneds varsel til udgangen af en måned.

Enkelte steder i landet udløber forsyningspligten først i løbet af 2017
Indtil da vil reglerne om forsyningspligt gælde som hidtil. Det betyder, at hvis du flytter i ny bolig uden at have indgået aftale med en elleverandør, vil du automatisk få tilsendt en elaftale med en reguleret pris fra den leverandør, der har forsyningspligten i det pågældende område.

I menuen til højre kan du se et kort over områder med forsyningspligt efter 1. april 2016.