Nye reglerNye regler: En kontakt

Én kontakt når det handler om el

Fremover skal du altid kontakte din elleverandør, hvis du for eksempel har spørgsmål til dit elforbrug eller skal melde flytning. Også selv om din elleverandør og dit netselskab er to forskellige selskaber.

Efter de nye regler er trådt i kraft den 1. april 2016, vil dit netselskab sende dig en slutopgørelse for dit forbrug til og med 31. marts 2016. Fremadrettet vil du så kun modtage én samlet regning fra din elleverandør, som både dækker elforbrug og nettransporten af el.

Hvis du er solcellekunde, gælder der særlige regler, og du vil først modtage din slutopgørelse fra dit netselskab på et senere tidspunkt.

Du vil modtage en ændret aftale fra din elleverandør
Din elleverandør skal sende dig en ændret elaftale i god tid, inden de nye regler træder i kraft. Er du tilfreds med aftalen, behøver du ikke foretage dig noget - så erstatter den automatisk din nuværende aftale fra den 1. april 2016.

Kan du - som husholdningskunde - ikke acceptere de varslede ændringer, har du ret til at opsige aftalen med din elleverandør med virkning fra den 1. april 2016.

Du har også - uanset om du er husholdningskunde eller ej - ret til at klage til Energitilsynet, hvis du ikke kan acceptere de ændringer i betaling og vilkår, der følger af de ændrede regler.

Det kan være nødvendigt at lave en ny betalingsserviceaftale
Hvis du har en betalingsserviceaftale med din elleverandør, som kun dækker dit elforbrug, skal du lave en ny aftale. Det er nødvendigt, for at elleverandøren kan tilføje betalingen for din brug af elnettet til regningen.

Efter den 1. april 2016 vil du derfor modtage en samlet regning for elforbrug og nettransport, og denne regning kan du så tilmelde betalingsservice.

Indrapporterer du dine målertal manuelt?
Hvis du ikke har fjernaflæst elmåler, skal du aflæse din elmåler den 31. marts 2016 og indrapportere dine målertal til dit netselskab, som du plejer. Så vil netselskabet sende dig en slutopgørelse for dit forbrug til og med den 31. marts 2016.

Du vil fremover fortsat modtage særskilt information fra dit netselskab, om hvordan du skal aflæse din elmåler.

Tekniske forhold omkring elmåler og elnet
Du kan som udgangspunkt altid kontakte din elleverandør. Ved spørgsmål vedrørende nettekniske forhold vil din elleverandør sørge for at videreformidle kontakten til dit netselskab. Det vil nemlig fortsat være netselskabet, der står for de nettekniske forhold omkring din elmåler, og som skal sikre, at elnettet fungerer. Det vil også være netselskabet, der håndterer tilslutninger til elnettet, for eksempel i forbindelse med nybyggeri, tilbygninger eller etablering af solcelleanlæg.

Tjek de nye vilkår for tilslutning og brug af elnettet på dit netselskabs hjemmeside.