Nye reglerNye regler på elmarkedet 1. april 2016

Frit valg af elprodukter

Tidligere blev du tildelt et prisreguleret elprodukt, hvis du ikke selv valgte din elleverandør - dette princip blev kaldt forsyningspligten.

Med de nye regler bliver forsyningspligten ændret til en leveringspligt. Den nye leveringspligt betyder, at alle elleverandører fra 1. april 2016 i stedet har pligt til at levere alle deres elprodukter til alle husholdningskunder i de netområder, hvor elleverandørerne udbyder de pågældende elprodukter.

Eksisterende forsyningspligtaftaler ophører den 1. april 2016
Hvis du i dag har en forsyningspligtaftale med din elleverandør og bor i et område, hvor forsyningspligten ophører, vil din elleverandør automatisk tilbyde dig en ny aftale senest tre måneder inden, de nye regler træder i kraft den 1. april 2016.

Hvis du er tilfreds med de varslede ændringer, behøver du ikke foretage dig noget - så træder den nye aftale automatisk i kraft den 1. april 2016. Hvis du derimod ikke vil acceptere aftalen, kan du vælge et andet elprodukt hos den samme leverandør eller opsige aftalen med virkning fra 1. april 2016.

Det aktuelle overblik over elleverandører, elprodukter og priser får du på hjemmesiden elpris.dk.

Enkelte steder i landet ophører forsyningspligten først i 2017
Hvis du er elkunde i et geografisk område, som efter den 1. april 2016 fortsat er omfattet af reglerne om forsyningspligt, vil forsynings- og leveringspligt fungere sideløbende frem til forsyningspligtens ophør i løbet af 2017.

Det får betydning for dig, hvis du flytter i ny bolig, inden forsyningspligten ophører. Foretager du ikke et aktivt valg af elleverandør, vil du automatisk blive tilbudt et elprodukt af den elleverandør, som har forsyningspligt i området.

I menu til højre kan du læse mere om, hvad indførelsen af leveringspligt betyder for dig, når du skifter bolig. Du kan også se et kort over områder med forsyningspligt efter 1. april 2016.