Nye reglerNye regler: Sikkerhedsstillelse

Elleverandøren kan kræve sikkerhed for levering

Som husholdningskunde skal du være opmærksom på, at din elleverandør kan kræve sikkerhed, før du kan få leveret el.

Sikkerheden kan eksempelvis være et depositum eller en bankgaranti. Det kan blive aktuelt, hvis elleverandøren har særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed fra dig som kunde.

Elleverandøren kan i sin vurdering lægge afgørende vægt på, om du er registreret i RKI som dårlig betaler. Vælger elleverandøren at kræve sikkerhedsstillelse, må den ikke overstige et beløb, der svarer til betaling for 5 måneders elforbrug.

Hvis du ikke stiller sikkerhed rettidigt, kan elleverandøren ophæve kontrakten og eventuelt efterfølgende iværksætte afbrydelse af strømmen efter varsel herom. Fristen for at stille sikkerhed i eksisterende kundeforhold er 15 hverdage, hvis du er i aktuel restance med betaling. Du har 2 måneders frist til at stille sikkerhed, hvis du ikke har en aktuel restance.

Kontakt din elleverandør
Tag kontakt til din elleverandør, hvis du er i restance med betaling for dit elforbrug.

Så kan I sammen - i god tid inden de nye regler træder i kraft den 1. april 2016 - få styr på din fremtidige elforsyning.