Nye reglerNye regler: Udlejer

Det betyder de nye regler for udlejer

Når de nye regler om leveringspligten træder i kraft den 1. april 2016, vil det som udgangspunkt være udlejer, der hæfter for levering af el til ejendommen.

Hvis en lejer ikke selv har indgået en aftale med en leverandør om levering af el til et lejemål, hæfter udlejer dermed for betalingen.

Hvis lejeren derimod selv har indgået en aftale med en elleverandør, hæfter udlejer ikke for leveringen af el til lejemålet.

Når lejer opsiger sin elaftale
Hvis en lejer opsiger sin leveringsaftale med en elleverandør - for eksempel ved flytning - vil elleverandøren automatisk kontakte udlejer og meddele, at leveringsaftalen til lejemålet er opsagt.

Elleverandøren fremsender samtidig en ny elaftale for lejemålet til udlejer, som skal have en frist på minimum 5 hverdage til enten at acceptere tilbuddet eller vælge et andet elprodukt.

Hvis udlejer ikke foretager sig noget inden de 5 dage, træder aftalen automatisk i kraft, med mindre levering af el efter ønske fra udlejer er blevet afbrudt inden fristens udløb.

Udlejer har forskellige muligheder, når en lejer opsiger en elaftale - for eksempel ved flytning:

  • Få den nye lejer til selv at indgå leveringsaftale med en elleverandør.
  • Selv indgå en aftale med en hvilken som helst elleverandør.
  • Bede om at få elforsyningen til lejemålet afbrudt.
  • Undlade at foretage sig noget og derved acceptere den aftale om levering af el, som den hidtidige elleverandør på lejemålet fremsender.

Udlejer skal være opmærksom på, at eventuelle økonomiske mellemværender mellem lejer og udlejer er elleverandøren uvedkommende.