Forskning

EcoGrid 2.0 demonstrerer forbrugernes adfærd i fremtidens elmarked. Projektet er unikt, fordi det demonstrerer, hvordan fleksibelt elforbrug kan bruges i elsystemet. Vi udvikler ydelser til balance- og regulerkraftmarkedet, og mulige fleksibilitetsydelser til distributionsnettet bliver også testet.

IDE4L(Ideal Grid For All)-projektet arbejder på at udvikle og teste et koncept for fremtidens distributionsnet, som muliggør en bedre udnyttelse af nettet gennem en koordineret styring af distribuerede energiressourcer såsom vindmøller, solceller, varmepumper, elbiler, osv. i elsystemet.

Projektet iPower udvikler og demonstrerer intelligent styring af fleksible forbrugsenheder i husholdninger og industrien, og viser hvordan det kan skabe nye fleksibilitetsydelser til elsystemet og især distributionsnettet. Dermed er man forberedt på et elsystem, og ikke mindst et distributionsnet med en langt højere grad af varierende elproduktion fra vind og sol. Projektets resultater skal hjælpe med at indfri potentialet for danske virksomheder for udvikling og produktion af intelligente decentrale elforbrugs- og produktionsenheder og styrings – og kontrolværktøjer.

CHPCOM er et projekt, der vil udvikle og demonstrere brugen af de internationale smartgrid relaterede datakommunikationsstandarder i den danske elbranche. CHPCOM fokuserer på demonstration på decentrale kraftvarmeværker og de aktører (bl.a. netoperatører og balanceansvarlige) der kommunikerer data med værkerne. Formålet er at vise hvordan datakommunikationsstandarderne kan implementeres i praksis og analysere hvordan en standardiseret datakommunikationsplatform kan skabe værdi for aktørerne.

Projektet skal udvikle og demonstrere et koncept for styring af næste generations smartgrid ready varmepumpe til private husstande. Det analyseres ved hjælp af målinger og simuleringer hvordan styringskonceptet kan bidrage til at mindske udfordringerne ved at integrere et stort antal varmepumper i distributionsnettet. Desuden skal konceptets økonomiske incitamenter for distributionsnetselskabet og varmepumpeejere analyseres.