Forskning

Kommercialisering af brintteknologier

Brintteknologier kan blive centrale i et fremtidigt energisystem overvejende baseret på vedvarende energi. I forskningsprojektet analyseres udviklingsbehovet for at brintteknologierne kan integreres i et fremtidigt dansk energisystem. Kritiske teknologiske og økonomiske flaskehalse identificeres og vurderes sammen med betydende rammevilkår og barrierer. Projektet danner basis for opdaterede brintteknologiske roadmaps. Analyseresultaterne forventes at have stor betydning for investeringer i demonstrationsanlæg samt for fremtidig implementering af teknologivalg i det danske energisystem.

I analysen tages udgangspunkt i brintteknologiernes fremtidige rolle i energisystemet, og der opstilles scenarier, som hver især vil påvirke input fra vedvarende energi og energiforbrug for el, gas og varme i husholdninger, transport og industri. Et indledende delmål i projektet er at kortlægge hovedalternativerne til brintteknologierne, og med baggrund i benchmarking foretages en udvælgelse af relevante alternativer, som indgår i modelleringen og analysearbejdet.

Analyseresultaterne dannes på basis af modelberegninger. Resultaterne vil bl.a. vise hvordan det danske energisystem bringes i balance og hvordan de forskellige teknologier bidrager når energi fra fluktuerende energikilder øges i fremtiden. Økonomien i de forskellige teknologer belyses ligeledes i forhold til scenarierne. Resultaterne danner udgangspunkt for en vurdering af de teknologiske og økonomiske flaskehalse der eksisterer for udbredelsen af brintteknologier.

Yderligere vil projektets opdaterede data for brintteknologierne (og andre konkurrerende teknologier) udgøre et opdateret grundlag for Energistyrelsen energiteknologikatalog og rapporten om Alternative Drivmidler. 
 
Dansk Energis rolle i projektet

Projektet er inddelt i fem arbejdspakker, hvoraf Dansk Energi har det overordnede ansvar for arbejdspakke WP2 og WP3. I WP4, står Dansk Energi endvidere for at vurdere rammebetingelsernes indflydelse på etablering af brintteknologier i et samlet energisystem.

WP0: Projektledelse, administration og formidling
Arbejdspakkeleder: Partnerskabet for brint og brændselsceller
WP1: Indsamling og opstilling af data
Arbejdspakkeleder: EA Energianalyse
WP2: Modeludvikling
Arbejdspakkeleder: Dansk Energi
WP3: Opstilling af scenarier og modelberegninger, resultatfortolkning og formidling
Arbejdspakkeleder: Dansk Energi
WP4: Identifikation af tekniske og økonomiske flaskehalse og potentielle løsninger
Arbejdspakkeleder: Partnerskabet for brint og brændselsceller Partnere

Projektdeltagere

Består af nedenstående organisationer, virksomheder, forskningsinstitutioner:  

• Partnerskabet for brint og brændselsceller
• Dansk Energi
• Ea Energianalyse A/S
• Aarhus Universitet, Center for Energiteknologier
• Syddansk Universitet
• EnergiMidt A/S
• HMN Naturgas I/S
• DTU Energikonvertering
• DTU Mekanik
• Dantherm Power A/S
• GreenHydrogen.dk
• H2 Logic A/S
• IRD A/S

Projektdata:

Periode: 2014 - 2015

Projektbudget: 4,18 mio. kroner

Projektleder: Partnerskabet for brint og brændselsceller