Forskning

CHPCOM - Combined Heat and Power Communication

CHPCOM er et projekt, der vil udvikle og demonstrere brugen af de internationale smartgrid relaterede datakommunikationsstandarder i den danske elbranche. CHPCOM fokuserer på demonstration på decentrale kraftvarmeværker og de aktører (bl.a. netoperatører og balanceansvarlige) der kommunikerer data med værkerne. Formålet er at vise hvordan datakommunikationsstandarderne kan implementeres i praksis og analysere hvordan en standardiseret datakommunikationsplatform kan skabe værdi for aktørerne.

CHPCOM projektet udvikler og demonstrer en kommunikationsplatform baseret på datastandarden IEC 61850, der af internationale og danske aktører bliver anbefalet som fremtidens løsning inden for datakommunikation mellem distribuerede energiressourcer og andre aktører i elnettet.

Standardiseringen af datakommunikation vil populært sagt sige, at alle aktører ”taler samme sprog”, bl.a. mht. enheder og signaler, og samtidig sænkes omkostninger til datahåndtering og sikker dataadgang, hvilket kan åbne for at nye services til elnettet og ny anvendelse af data (drifts-, statiske- og stamdata fra værker).

CHPCOM er et fælles brancheprojekt med 20 partnere, heriblandt Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker, Energinet.dk, EURISCO og Alexandra Instituttet. Desuden deltager tre netselskaber, tre balanceansvarlige og syv decentrale kraftvarmeværker i projektet.

CHPCOM har fokus på de decentrale kraftvarmeværker og de aktører (bl.a. netoperatører og balanceansvarlige), der kommunikerer data med værkerne, da det hermed er muligt at teste CHPCOM løsningen i rigtige systemer. Projektet udvikler bl.a. signallister, der opfylder fremtidige smartgrid krav til værker samt en IT-sikkerhedsløsning, baseret på standarden IEC 62351, der sikrer at forskellige aktører på en sikker måde kan få adgang til data.

Demonstration af datakommunikationsplatformen hos projektets aktører skal give de praktiske erfaringer, der vil danne grundlag for anbefalinger og implementeringsvejledninger i den danske energisektor. CHPCOM vil således i samarbejde med anlægsejere, markedsaktører, anlægsleverandører og netselskaber udbrede praktisk viden om implementering af datakommunikationsstandarder og derigennem videreudvikle de internationale standarder.

Dansk Energis bidrag til projektet er udover projektledelse at analysere business cases for projektets primære aktører ift. deltagelse i en standardiseret datakommunikationsplatform. Det skal ud fra projektets resultater klarlægges potentielle gevinster og omkostninger, og hermed identificere de muligheder, der skaber størst værdi for de centrale aktører og samfundet ved standardiseret datakommunikation baseret på IEC 61850.

Projektdata:

Periode: 2013 - 2016

Projektbudget: 15,1 mio. kroner (støttet af ForskEL)

Projektansvarlig: Dansk Energi

Relaterede links