Leder fra Nyhedsbladet

Livsnerven skaber værdi i hele Danmark

Mange tænker ikke over deres el. Et tryk på kontakten og så er der strøm stort set altid.

Alt i alt bidrager elnetselskaberne til flere tusinde job i dele af Danmark, hvor man netop har udflyttet 3.900 job – om end mest til de store provinsbyer

Trods den lave interesse for el er der en benhård kamp om kunderne på markedet. De danske bruttofortjenester ligger blandt Europas laveste og 40 procent under gennemsnittet, konkluderer Copenhagen Economics, der har sat konkurrencen under lup i en ny rapport.
 
Konkurrencen er så velfungerende, at man inde i dette blad kan læse følgende citat fra den socialdemokratiske energiordfører Jens Joel:
 
’Der synes ikke at være de store problemer med konkurrencen. Vi skal naturligvis følge det politisk, men det er vigtigere lige nu, at vi får lavet en god regulering for netselskaber, sådan at de foretager de rette investeringer i vores elnet. Det er elhandlere jo også afhængige af, hvis de skal levere et godt produkt til kunderne’. 
 
Netop elnettet er livsnerven for vores velfærd og en forudsætning for virksomheders vækst – og mindst lige så vigtigt for jobskabelse i hele landet. Vores elnet binder med sine hovedveje og biveje Danmark sammen, og er det vidtforgrenede nervebanenet, som holder livet pumpende – også i de dele af Danmark, hvor jobnedlæggelser ellers hører til hverdagen.
 
Job i 43 landdistrikter og yderkommuner

Det er også værd at tage med, at for hver 100 job i elnetselskaberne understøttes 120 job i andre brancher. Alt i alt bidrager elnetselskaberne til flere tusinde job i dele af Danmark, hvor man netop har udflyttet 3.900 job – om end mest til de store provinsbyer.

Elnettet skaber med andre ord ikke bare værdi i kraft af en høj leveringssikkerhed til en stabil pris. Det er også forankret i 43 arbejdssteder i landdistrikter og yderkommuner. Steder på kortet, som får meget politisk opmærksomhed, fordi de områder affolkes og har lidt et væksttab på grund af blandt andet en væsentlig centralisering af en række offentlige opgaver.
 
Det betyder ikke, at fusioner mellem elnetselskaber ikke giver mening, og de foregår løbende. Hvor der i 1999 var 188 netselskaber, er der i dag omtrent 60. Uagtet den udvikling ligger størstedelen af arbejdsstederne stadig i provinsen.
 
Advarsel mod centralisering

Den lokale vækstskabelse er værd at have in mente for dem, som drømmer om en centralisering – eller dem der arbejder for en tvangsnationalisering af det privatejede og hovedsageligt andelsejede distributionsnet.

Nuvel, centralisering kan betyde, at man kan hente økonomiske gevinster, men her vil det brændende spørgsmål være, om der er meget mere at hente i elnetselskaberne, der har effektiviseret 40 procent af driftsomkostningerne siden 2006 og samtidig øget leveringssikkerheden og skabt et elnet i verdensklasse? Eller om omkostningen vil være, at man trækker livet ud af områder i Danmark, som man politisk kæmper for at holde liv i?

For mig er der ingen tvivl om, hvor tabet vil ligge.