Leder fra Nyhedsbladet

Hvis virkeligheden kunne matche fantasien

Midt i november sidste år skrev en række partier bemærkelsesværdig skattehistorie i Danmark – her overgik virkeligheden manges fantasi. Fra den ene dag til den anden blev biler beskattet med 150 procent i stedet for 180 procent af bilernes værdi over 81.700 kr.

Lempelsen af bilafgiften kunne blandt andet lade sig gøre, fordi den forventes at indbringe et øget provenu. Den samme logik kan bruges over for at lempe elafgiften, idet det vil være en investering, der vil give overskud til statskassen over årene.

Det hører til sjældenhederne, at man i Danmark skruer en afgift ned uden at skrue en anden op. På energiområdet har det ikke været en mulighed, at man bare kan sætte en afgift ned uden at justere noget andet. Ellers har jeg ikke fantasi til at forestille mig, hvorfor det har varet tre år at få færdiggjort analyserne af, hvordan vores energiafgifter matcher et grønt energisystem.

Det begynder også at koste, at spørgsmålet om vores energibeskatning er skudt til hjørne af et analysearbejde. Ikke mindst fordi deadline nu presser sig på for en lang række decentrale kraftvarmeværker, som skal finde veje til at erstatte naturgas med andre teknologier.

Deres virkelighed er, at afgiften på el til varme til store varmepumper er omtrent dobbelt så høj som afgiften på naturgas. Og lægger man PSO’en oveni, er afgiftstrykket tre gange så højt.

Vi risikerer at låse os til teknologier, der ikke muliggør den elektrificering, som stort set alle eksperter peger på som vejen til et Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Og som størstedelen af Folketingets partier bakker op om.

Lempelsen af bilafgiften kunne blandt andet lade sig gøre, fordi den forventes at indbringe et øget provenu. Den samme logik kan bruges over for at lempe elafgiften, idet det vil være en investering, der vil give overskud til statskassen over årene. Samtidig er det med til at bane vejen for den langsigtede vision om et Danmark uafhængigt af fossile brændsler.

Jeg håber, det kan blive virkelighed, at Danmark på den lange bane kan blive både grønnere og rigere.

Graf leder NB