Leder fra NyhedsbladetAnholt-parken

Ny havvind-rekord bør skabe dansk pres i Bruxelles

Havvind slog nye rekorder i 2015. 3000 MW ny havvind-kapacitet blev etableret i Europa. Det svarer til cirka 14 gange Horns Rev 2. Det betyder også, at 37 procent af alle havvindmøller i Europa blev installeret i 2015.

Den gode nyhed for Danmark er, at det er et marked, som afstedkommer indtægter til Danmark og ikke mindst en jobskabelse. Den anden gode nyhed er, at der er mere på vej. Nordsøen bliver også af EU-Kommissionen anset for at være Europas grønne kraftværk, og potentialet anslås til, at mellem 4 og 12 procent af EU’s elforbrug i 2030 kan dækkes af vindkraft fra Nordsøen.

3Fs grønne tænketank anslår samlet set ekstra eksportindtægter på 15 mia. kroner årligt i 2020 og hertil 7.000 nye danske job som følge af potentialet. Vi er hjem for en stærk kompetenceklynge af internationalt orienterede virksomheder, der fremstiller, opstiller, servicerer og investerer i vindmølleparker i store dele af verden. Vi udskiber både vindmøller og service fra vores havne på Vestkysten. I 2014 blev to ud af tre havvindmøller i Europa udskibet fra Esbjerg.
 
Men i dag er det sådan, at der er forskellige krav og regler, når det gælder opstilling af vindmøller ud for eksempelvis Holland, Tyskland, Storbritannien og Danmark. Det gav god mening, da udbygningen tog de første spæde skridt. Men ikke i dag, hvor havvind er en international milliardindustri, hvor der købes ind på et stort marked blandt et væld af udbydere.

Derfor arbejder vi i Dansk Energi sammen med andre organisationer både her i Danmark og ikke mindst i Bruxelles om, at der skal være ens krav til et skib, som sejler reparatører til og fra havvindmøllerne, uanset om det er ud for Danmark eller Tyskland. Der bør være ens krav til fundamenterne, uanset om det er et hollandsk eller britisk projekt. Der bør være mere ens rammer for, hvem der bærer risikoen, og hvem der har ansvaret for kablerne til havvindmølleparker.
 
Dertil kommer, at ejerne af transmissionsnettene på land rundt om eksempelvis Nordsøen skal gå langt mere i takt, når det drejer sig om investeringer i en integreret europæisk netinfrastruktur.

Hvorfor? For så skal markedsaktørerne kun indrette deres produktion efter en samlet standard – og det driver prisen nedad. Vi er allerede dygtige til at drive omkostninger ned, hvilket udbuddet på Horns Rev 3 vidner om. Et af de væsentlige skridt for at kunne fortsætte er en ensretning af de mange regelsæt.

Hele dette nummer af vores blad vidner om den kompetenceklynge, vi har i Danmark – og de erhvervsmuligheder, den klynge afføder. Danmark bør derfor søge indflydelse og skubbe på, når det hollandske EU-formandskab i løbet af foråret sætter fokus på Nordsøen som fælles europæisk ressource og vækstdriver.