Leder fra NyhedsbladetGiv energien videre

Giv Energien Videre i 2016

2016 ligger halvvejs mellem 2012 og 2020. De to årstal, der rammer den nuværende energiaftale ind. Derfor er mit håb til 2016, at vi bruger året som en midtvejsevaluering på vejen mod 2020. Vi kan konstatere senest af Energistyrelsens basisfremskrivning fra december, at elproduktionen er den hest, der trækker Danmark mod et 40 procent lavere CO2-udslip i 2020 relativt til 1990.

Stort set samtlige eksperter peger på elektrificering som løftestang for 2050-målet. Samtidig bakker stort set samtlige politiske partier op om den vej frem

Mens det halter i transporten og landbruget.

Uanset, hvor man står politisk, så skal vi i Danmark forholde os til den udfordring, for det har vi forpligtet os til via vores EU-samarbejde. Regeringen skal i det kommende år forhandle Danmarks CO2-reduktionsmål i de ikke-kvoteomfattede sektorer - populært kaldet biler, bønder og boliger.

Mit fromme nytårsønske er, at vi i den sammenhæng kan løfte energi- og klimadebatten fra at sætte bestemte procenttal i særlige årstal og i stedet kigge ned i den politiske værktøjskasse. Vi har i det forgangne år sat energipolitikken til debat under overskriften ’Giv Energien Videre’.

Det udspil peger på en række udfordringer, vores energipolitik bør tage fat på vejen mod det brede politiske ønske om et Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050. Her peger stort set samtlige eksperter på elektrificering som løftestang for 2050-målet. Samtidig bakker stort set samtlige politiske partier op om den vej frem.

Så når vi her i bladet kigger i krystalkuglen for det kommende år, handler det om, at vi håber, at vi i 2016 under overskriften ’Giv Energien Videre’ fortsat får debatteret tiden efter 2020. Her skal vi finde svar på, hvordan vi får en langsigtet, troværdig skattepolitik, der giver incitamenter til at skifte oliefyr ud med varmepumper. En skattepolitik, der sikrer, at benzinbiler bliver erstattet med el- og brintbiler. En politik som sikrer, at de mange kraftvarmeværker i mindre byer og landområder kan udskifte naturgas med eldrevne varmepumper. Og derfor sikrer, at vi bruger energien rigtigt på de rigtige tidspunkter.

Vi skal diskutere, om elregningen er det rigtige sted at betale for, at vores el bliver stadigt grønnere. Vi skal diskutere, hvordan vi får øget afsætningen af vores danske grønne el på andre markeder, så den kan blive en endnu mere værdifuld eksportvare. Vi skal diskutere, hvordan vi finder den rigtige markedsmodel, der sikrer en fortsat omkostningseffektiv udbygning med vedvarende energi. Og vi skal diskutere, hvordan vi kan sikre investeringer og forsvarlig drift i det eldistributionsnet, som i fremtiden skal rumme nye kunder i transporten, mere lokal produktion og mere krævende kunder.

Kort og godt håber jeg, at vi i 2016 kommer tættere på svarene på, hvordan vi forløser det brede politiske ønske om, hvordan vi får sat den stadigt grønnere strøm til et endnu mere effektivt energiforbrug bundet sammen af ansvarlige netvirksomheder.

Det vil være langsigtet, ambitiøs og omkostningseffektiv energi- og klimapolitik.