Leder fra NyhedsbladetNye regler på elmarkedet 1. april 2016

En sejr på trods

Alt godt kommer til den, der venter. Sådan lyder et gammelt ordsprog. Der er ingen tvivl om, at der har været ventetid undervejs i processen med at skabe nye roller på detailmarkedet for el.

Alle i branchen knokler for, at det skal blive godt på den anden side af projektet med Engrosmodellen, der skal træde i kraft 1. april. At faktureringssystemerne er klar, at data er klar til det kolossale it-system, datahubben, at kunderne er informerede, at opgaverne flytter de rigtige steder hen, at tænke i nye produkter.

Det er en reform, der sætter det danske detailmarked øverst på listen over de mest fremsynede markedsmodeller i Europa. Det er også en reform med et samlet prisskilt på 1,2 mia. kroner til it-systemer. Prisen er også vokset undervejs på grund af myndighedsnøl. Processen har været bumlet og et symptom på, at den fremsynethed reformerne indebærer, ikke gælder for den måde, vi har indrettet vores energiforvaltning på. Og for branchen betyder det at komme i mål den 1. april også en sejr på trods. For det har på de store afgørende stræk på vejen knebet for myndighederne at sætte rammerne, færdiggøre forskrifterne og bekendtgørelserne, så de var klar til den forventede tid.

Først tog det meget lang tid at afklare, hvordan skatteopkrævningen skulle foregå. Da det kom på plads, var det myndighedernes forventning, at en række forskrifter skulle være klar i februar 2015, de kom i november 2015. Det betyder, at elnetselskaberne har arbejdet under en presset tidsfrist med at blive klar til at kunne levere data til Energinet.dk’s DataHub, der er knudepunktet på detailmarkedet.

Da det er et it-projekt, der inden for en kort årrække skal kunne håndtere 42 milliarder datatransaktioner, er det med visse sommerfugle i maven, vi går til det. Senest har Energistyrelsen besluttet at udskyde regelsættet for flexafregning, der skal gøre det muligt for kunderne at reagere på prissignaler på timeniveau.

Det er vigtigt at understrege, at dette ikke handler om at slå myndighederne i hovedet. For de gør det, de kan med de ressourcer, de har. Men fakta er, at en kompleks sektor i rivende udvikling kræver nødvendige ressourcer og faglighed hos myndighederne, og her er det indtrykket, at visse af de offentlige institutioner har svært ved at følge med ressource- og kompetencemæssigt. Det er også en del af vores energipolitiske udspil Giv Energien Videre, at rejse en debat som kan give svar på energiforvaltningens udfordringer.

Vi håber, at flere vil gribe debatten og give konstruktive indspark, der betyder, at noget godt for kunderne, branchen og samfundet som helhed kommer med ventetiden.