ELFORSK - din mulighed for støtte til forskning og udvikling

Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram ELFORSK uddeler årligt 25 mio. kr. til forskellige forskning og udviklingsprojekter inden for effektiv energianvendelse.

25 mio. kr. til forskning og udvikling
Næste ansøgningsfrist er september 2017 - www.elforsk.dk

ELFORSK støtter projekter inden for effektiv energianvendelse med fokus på elbesparelser eller flytning af forbrug. Projekterne ligger inden for vores 7 indsatsområder:

  1. Bygninger
  2. Ventilation
  3. Belysning
  4. Køling
  5. Effekt- og styringselektronik
  6. Industrielle processer
  7. Adfærd, barrierer og virkemidler

Prioriteringen af indsatsområder sker ud fra de enkelte teknologiområders samlede besparelsespotentiale i Danmark, ud fra en vurdering af de potentielle danske spidskompetencer og styrker inden for teknologiområderne og ud fra en vurdering af, hvordan udvikling af mere energieffektive løsninger bedst kan understøtte opfyldelsen af danske CO2-reduktionsforpligtelser og bidrage til at øge den samfundsmæssige værdi af en fluktuerende elproduktion fra vedvarende energianlæg.

Viden i anvendelse - en vigtig pointe! 

ELFORSK har til formål at videreudvikle områder med et stort potentiale for energieffektivisering og nye konkurrencedygtige produkter. Med det for øje har ELFORSKs konkrete resultater bidraget til at skabe omkostningseffektive løsninger til brug for erhvervslivet, energiselskabernes energisparearbejde og for de private forbrugere. Med en offensiv formidling af ELFORSKs projektresultater, der bl.a. har ført til dannelse af stærke netværk mellem de mange aktører, der skaber fødekæden fra idé til praktisk anvendelse, og derfor også resulteret i mange nye danske arbejdspladser, vækst og eksport.  ELFORSKs arbejde på at udvikle netværk, har været en støtte for iværksættere, de danske forskningsmiljøer og samarbejde mellem forskningsverdenen og erhvervslivet. 

Iværksætter-virksomheden ADVANSOR, med Torben Hansen og Kim Christensen i spidsen, solgte i november 2011 deres livsværk og det var en virksomhed i massiv vækst de solgte fra. Med en vækst i omsætningen på 2061,6 % fra årene 2008 til 2011. I 2012 blev ADVANSOR kåret som årets gazelle af Børsen for deres væksteventyr. "Vi er sat i verden for at fremme energivenlig teknologi. Det har ofte været anledningen til ny vækst og eksport fra de virksomheder, som vi samarbejder med. ADVANSOR er selvfølgelig en særlig case – men ingen tvivl, om at energiteknologi er et vækstområde", konstaterer forskningskoordinator Jørn Borup Jensen fra Dansk Energi.

Vinderprojektet af ELFORSK Prisen 2013, hvor mere fart på rulleskøjter og cyklerne i Tour de France gav afsæt til udviklingen af hybridlejer med keramiske kuglelejer til industrien. Den lille iværksætter-virksomhed CeramicSpeed har med deres hybridlejer skabt et stort besparelsespotentiale for industriens motorer og roterende maskiner pga. lejernes længere levetid og mindre friktion. "Det er en fornøjelse at kunne bakke op om de to ildsjæle Jacob Csizmadia og Bøje Schaumann Kjær fra CeramicSpeed, der i hele projektperioden har lagt en stor arbejdskraft i forskningsprojektet sammen med de andre projektdeltagere. De har måtte overvinde mange barrierer undervejs. I dag står de med en hel unik viden om deres eget produkts egenskaber, som må være guld værd i forbindelse med en kommercialisering. Netop derfor gør ELFORSK også en indsats for at hjælpe innovative iværksættere godt i gang, både når det gælder støtte af deres projektansøgninger og når projektresultatet senere skal bringes i anvendelse", siger forskningskoordinator Jørn Borup Jensen fra Dansk Energi.    

ELFORSK så lyset - 10 år med LED teknologi. "Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at kickstarten af LED-udviklingen skulle give så stort et afkast", siger forskningskoordinator Jørn Borup Jensen fra Dansk Energi. Med den tidlige satsning på LED-applikationer har ELFORSK realiseret sine centrale strategiske mål om at udvikle F&U-miljøer af international klasse, bidrage til at få kommercielle produkter på markedet og gøre det lettere for energiselskaberne at realisere deres energispareforpligtelser. I Dansk Energi glæder vi os over, at vi har været med til at skabe et vækstmiljø, hvor forskningsresultater hurtigt udmøntes i højere energieffektivitet og nye arbejdspladser. Kombinationen af høj energieffektivitet, lang levetid, fleksibilitet og regulerbarhed giver os helt nye muligheder for at bidrage til et mere produktivt samfund. "Her tror jeg, at ELFORSK med sin åbenhed og risikovillighed kan få en meget stor betydning", udtaler designer og iværksætter Christian Flindt. Der er skabt et enestående netværk mellem forskere, designere, producenter og slutbrugere, og vi råder på DTU Fotonik over et af verdens mest avancerede laboratorier. Så vi har et fantastisk udgangspunkt for at kunne gøre en forskel, ikke bare for Danmark, men i hele Europa hvor de gammeldags lyskilder er ved at blive udfaset.