Juridiske vejledninger

Som organisation for energibranchen i Danmark udarbejder Dansk Energi med hjemmel i elforsyningsloven vejledende branchestandarder inden for forskellige juridiske områder.

Nettilslutninger
Anlæg og installationer skal for at blive tilsluttet til elnettet overholde fastsatte tekniske krav og standarder. Dansk Energi Forskning og udvikling (DEFU) arbejder med tekniske krav og standarder for tilslutning med henblik på at sikre en høj kvalitet i leveringen af elektricitet.

Link til Nettilslutning