Økonomiske vejledninger

På denne side kan du finde vejledning til prissætning af netselskabernes ydelser.

Netselskabernes standardgebyrer
Listen med standardgebyrer angiver prisen for en række særlige ydelser fra netselskabet. Netselskabet skal anmelde gebyret til Energitilsynet, hvis det ikke tidligere har været benyttet af netselskabet.
Det står netselskaber frit for at dokumentere og anmelde gebyrer, der ikke er på listen over standardgebyrer. 

Netselskabernes standardtilslutningsbidrag
Standardtilslutningsbidragene angiver prisen for tilslutning for forskellige kategorier. Det enkelte netselskab skal selv anmelde de tilslutningsbidrag, som selskabet ønsker at anvende til Energitilsynet.

Tarifmodel 2.0
Energitilsynet har i juni 2015 taget Dansk Energis nye branchestandard for tarifering til efterretning. Tarifmodel 2.0 beregner tariffer og abonnementer til forskellige kundegrupper. I tilknytning til Tarifmodel 2.0 findes der følgende:
• Principnotatet beskriver de metoder og principper, der er anvendt i modellen
• Brugervejledningen beskriver den praktiske anvendelse af modellen
• Tarifmodel 2.0 er den Excel-model, der på baggrund af netselskabernes valg og input kan foretage en beregning af de relevante tariffer og abonnementer

Tarifmodel 2.0 er revideret i april 2016. Der er foretaget en række mindre korrektioner og justeringer i modellen, men selve beregningerne i modellen er uændrede. Den væsentligste justering er, at modellen nu konsistent kan håndtere, hvis et selskab har aktiver og omkostninger på et spændingsniveau, hvor selskabet ikke har nogle kunder. En ændringslog med mere detaljeret information er tilgængelig i modellen (se fanen ”Ændringslog” sidst i modellen).  

Vindmølleabonnement
Med den seneste vindmøllebekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1063 af 7. september 2010, blev det bestemt, at alle omkostninger, som vindmølleejere fremadrettet opkræves via deres abonnement, skal kunne dokumenteres, såfremt vindmølleejeren ønsker det. Her findes vejledning og tilhørende Excel-model til beregning af vindmølleabonnementet.