Dataanalyser

Får din virksomhed udnyttet det fulde potentiale af de data I indsamler? Dataanalyser er tværgående værktøjer, som har det formål at skabe værdi fra de store datamængder, det smarte elsystem indsamler og genererer.

I fremtidens smarte elsystem vil der blive indsamlet og genereret meget store mængder data fra alle led i elselskabernes værdikæde. Den fulde værdi af disse data kan kun realiseres ved kombinering af data fra forskellige datakilder og ved at analysere disse data og fremhæve vigtige beslutningsindikatorer.

Som eksempel kan nævnes timeregistreret forbrug og produktion: Timeregistrering af forbrug og produktion giver nye muligheder for optimering af drift og planlægning af distributionsnettet. Men datamængden som bør lagres vil hurtigt blive uoverskuelig, hvis ikke de rette værktøjer er tilgængelige. En hurtig og sikker fremhævning af de ønskede oplysninger fra den store datamængde kan kun blive til virkelighed ved anvendelse af statistikbaserede dataanalyser.

Statistikbaserede dataanalyser er et grundlæggende værktøj til driftsstøtte, hvor relevante informationer uddrages i realtid, samt som støtte til beslutninger med længere tidshorisont, f.eks. planlægning og strategi.

Derudover kan fremhævning af statistiske egenskaber for lange dataserier reducere datamængden, således at der dannes overblik, uden at informationer går tabt. Dataanalyser forekommer i mange aspekter i elsektoren:

  • Simulering og prognosticering af vind- og solproduktion
  • Dimensionering af distributionsnettene
  • Simulering og prognosticering af forbrug
  • Komponentlevetider
  • Fejl- og afbrudsstatistik

De her nævnte områder er kun en lille del af de aktiviteter, som Dansk Energi aktuelt beskæftiger sig med. Elsektoren bør i fremtiden rette større fokus på deres tilgængelige data. Hvordan kan de kombineres, og hvad kan opnås ved at analysere dem mere detaljeret?

Hos Dansk Energi er vi forberedt på at gennemføre eller assistere med gennemførelse af dataanalyser til gavn for de danske elselskaber.