Installationsblanket

Autoriserede elinstallatører skal anvende installationsblanketten til at tilmelde nye elinstallationer til elselskaberne. Elinstallatøren skal også foretage en tilmelding, hvis der udføres en ændring i nuværende installation.

Det er Sikkerhedsstyrelsen, som udsteder autorisationsnumre på el-området, så hvis du har spørgsmål angående dit autorisationsnummer, skal du kontakte Sikkerhedsstyrelsen. Det er også Sikkerhedsstyrelsen du skal kontakte, hvis dit firma har ændret navn eller adresse. Oplysningerne fra autorisationsregistret overføres automatisk til Installationsblanketten.

Gå til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk 

Har du fået nyt autorisationsnummer, eller er det første gang du logger på installations-blanketten, så er:

  • dit brugernavn ens med dit autorisationsnummer, fx EFUL-22222
  • din adgangskode de sidste 4 cifre i dit autorisationsnummer, fx 2222

Gå til installationsblanket.

Hvis du har problemer med login eller har andre problemer med installationsblanketten, så kan en support-medarbejder hos Dansk Energi hjælpe dig. Ring til Dansk Energi mellem kl. 9.00 og 15.00, tlf nr. 35 300 400 eller skriv til installationsblanket@danskenergi.dk.